СВАТОВОСватово - общественно-информационный портал города

Международная Ассоциация сайтов городов

 

вернуться на главную страницу сайта

     
Третій етап розвитку сільського господарства Сватівського району


Статьи

Форум Сватово

Новости

Объявления

Фото Сватово

История Сватово

Магазины Сватово

Символы Сватово

Чат

 


Повернутись на сторінку розділу "Сватове"

Третій етап розвитку сільського господарства Сватівського району

 

Станом на 1 січня 1991 року в районі було 18 колгоспів на загальній площі 126346га, в т.ч. ріллі – 83293га, лісових площ – 2553га та 10 державних сільськогосподарських підприємств на загальній площі 37684га, в т.ч. ріллі – 25936га, лісових площ – 623га.

 

Відповідно до постанови Верховної Ради України від 18.12.1990 року “Про земельну реформу” в Сватівському районі було виконано певний обсяг робіт по перерозподілу земель. В районі було утворено 23 колективних сільськогосподарських підприємств – КСП та 2 відкритих акціонерних товариства, на загальній площі 126346га, в т.ч. ріллі 83233га, лісових площ 2553 га; а також 5 державних підприємств на загальній площі 1836,8га, в т.ч. ріллі 1180га, лісових площ 29,1га.

 

З метою забезпечення реалізації невідкладних заходів щодо прискорення земельної реформи у сфері сільськогосподарського виробництва на підставі Указу Президента України “Про порядок паювання земель, переданих у колективну власність сільськогосподарським підприємствам і організаціям” №1720/95 від 08.08.1995р. сільськогосподарські угіддя, передані в колективну власність колективним сільськогосподарським підприємствам, підлягали паюванню. Внаслідок паювання залишились 23 КСП на загальній площі 1194,9га, в т.ч. ріллі – 369га, лісових площ 175,1га.

 

Створено 152 селянських (фермерських) господарств на загальній площі 10243,7га, в т.ч. ріллі – 9854,4га, лісових площ – 23га. На сільськогосподарських угіддях були утворені нові агроформування, які створені на базі орендованих сертифікатів. З них приватних агропідприємств – 17, на загальній площі 19547га, з них ріллі – 14538,6га; сільські фермерські господарства (СФГ) – 21, на загальній площі 35341,6га, з них ріллі – 26813,3га: ПП “Фараон” – 100га, в т.ч. ріллі – 89га; ТВП “Калина” – 283,4га, в т.ч. ріллі – 283,4га; ССХП “Нибулон” – 2693га, в т.ч. ріллі – 1858,3га; ПП “Укрнатурпродукт” – 4068,4га, в т.ч. ріллі – 2535,7га.

 

Вийшли зі своїми земельними паями і господарюють одноосібно 1515 громадян. Вони обробляють землю на загальній площі 1203,97га, в т.ч. ріллі – 10174,599га.

На 1 січня 1995 року питома вага сільського господарства Сватівського району в Луганській області в галузі тваринництва була слідуюча:

- по чисельності корів – 13,1%
- по валовому надою молока – 9,2%
- по чисельності поголів’я свиней – 13,1%
- по чисельності поголів’я коней – 9%
- по чисельності поголів’я великої рогатої худоби – 8,2%
- за наявністю худоби і птиці в перерахунку на умовне поголів’я ВРХ – 8,1%

(Підрахунок на основі статистичних даних проводив в 1995 р. Принь В.М.).

На кінець грудня 1999 року, на початок виконання Указу Президента “Про невідкладні заходи по прискоренню реформування аграрного сектору економіки” в Сватівському районі були такі категорії сільськогосподарських виробників: 25 КСП (колективні сільськогосподарські підприємства), 1 міжгосподарське підприємство, 2 приватно-орендних підприємства, 5 підсобних господарств підприємств, установ та організацій, 140 селянських фермерських господарств і 11884 особистих підсобних господарств громадян.

 

Станом на 01.01.1999р. земельні ресурси Сватівського району складали: загальна земельна площа – 173,929тис.га, сільськогосподарські угіддя – 146,580га, в т.ч. ріллі – 109,941га, багаторічні насадження – 925га, сінокоси – 8759га, пасовиська – 26955га.

 

За період 1994-1999 роки 11721 громадянин Сватівського району одержали сертифікати на право на земельну частку (пай). Середній розмір склав 9,88га; в середньому по області – 9,45га. За цей період питома вага середньорічної чисельності населення, зайнятого в сільськогосподарському виробництві, в загальній чисельності населення скоротилася з 14,2% в 1994 році до 10,9% в 1999 році.

 

Використання ріллі агро формуваннями демонструє таблиця.

 

Кількість землекористувачів та площа ріллі в обробітку в розрізі сільрад, станом на 17.10.2007р.


№ з/п Назва сільради Кількість агроформувань і фермерських господарств на території Кількість одноосібників (чол.) Площа ріллі в обробітку (га)
1 Містківська 26 154 12953
2 Сватівська 17 32 7380
3 Гончарівська 3 56 3372
4 Рудівська 11 129 4920
5 Круглівська 7 34 2276
6 Нижньодуванська 22 12 6622
7 Куземівська 15 228 7868
8 Оборотнівська 9 96 5809
9 Маньківська 14 150 4009
10 Мілуватська 14 186 7655
11 Свистунівська 12 140 5521
12 Райгородська 11 26 11999
13 Коломийчанська 12 44 3653
14 Стельмахівська 10 103 3616
15 Первомайська 5 68 2769
16 Ковалівська 9 87 3570
17 Преображенська 5 292 4209
18 Петрівська 16 140 6055
19 Верхньодуванська 10 232 3579

 

Станом на 01.01.2009 року на території Сватівського району зареєстровано та здійснюють свою діяльність 215 аграрних підприємств різної форми господарювання, з них 208 фермерських господарств. Всі фермерські господарства в своїй діяльності використовують земельні ділянки, які передані їм як на правах оренди, так і в постійне користування для виробничих потреб. 89 діючих господарств провели розпаювання земельних ділянок на підставі Закону України “Про фермерське господарство”.

 

Серед агро формувань Сватівського району, станом на 1 липня 2009 року, найбільшу площу орендованої землі має селянське фермерське господарство “Каштан”, центральна садиба – селище міського типу Нижня Дуванка – 4816га, агрофірма “слобожанська” м. Сватове обробляє 4075га землі, приватне підприємство сільськогосподарська виробнича фірма “Агро” орендує 3725га.

 

Серед засновників агро формувань в Сватівському районі є і відомі в Україні сільськогосподарські агрофірми: товариство “Лоту ре-Агро” орендує 2800га землі на території Райгородської сільради і 400га на території Верхньодуванської сільради. По рейтингам консалтингових агентств, в Україні фірма входить в десятку ведучих українських зернотрейдерів. За 2003 рік товарообіг компанії склав більше 45тис. тонн зернових. Частина цього об’єму була перероблена на власних виробничих потужностях. Частину реалізовано іншим споживачам.

 

Закрите акціонерне товариство “Агротон” – найбільше агропромислове підприємство в Луганській області, створене в 1997 році. На правах оренди обробляє більше 150 тисяч гектарів землі, має сільськогосподарські відділення в Сватівському районі – Оборотнівська сільрада – ППСВФ “Агро” – 3725га, Свистунівська сільрада – 800га. Структура Агрофона включає 3 інтегрованих сегмента: 1 – вирощування зернових і масничних культур (соняшник, ріпак, пшениця),


2 – тваринництво (виробництво м’яса бройлерів, свинини, яловичини, і молока),
3 – харчова промисловість (виробництво хлібо-булочних, макаронних виробів, сирів).

Товариство “Спільне підприємство Нибулон”, центральний офіс м. Сватове, орендує земельні паї на території Первомайської сільради – 2000га і Свистунівської сільради – 800га.

 

Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю (СТОВ) МТС (машинно-тракторна станція) “Альянс” зареєстроване в смт. Білокуракіне, орендує земельні паї в розмірі 357га на території Круглівської сільради.

 

Основний напрямок сільського господарства району – вирощування зернових культур, соняшника, виробництво м’яса, молока.

 

Валова продукція сільського господарства по всіх категоріях господарств у цінах 2005 року на 2007 рік становила 72,6млн.грн., у 2008 році – 105,4млн.грн. на душу населення було вироблено валової продукції сільського господарства в 2007р. – 1389,4грн., у 2008 році – 2665,80грн. Обсяг валової продукції сільського господарства по всіх категоріях господарств у % до відповідного року склав: 2007р. – 87,4%, 2008р. – 145,1%.
Повернутись на сторінку розділу "Сватове"

 

 

Пропонуємо ще інформацію про місто Сватове та Сватівський район

Географічне положення Сватівського району та міста Сватове

Рельєф та геоморфологія Сватове

Клімат Сватове

Геологічна будова та корисні копалини Сватове

Поверхневі та підземні води Сватове

Ґрунтовий покрив та земельні ресурси Сватове

Біологічні ресурси Сватове

Історія заселення території Сватівського району

Кількість і густота населення Сватівського району

Природній рух. Вікова і статева структура населення Сватівського району

Система розселення в Сватівському районі

Національний склад населення в Сватівському районі

Механічний рух населення в Сватівському районі

Трудові ресурси та зайнятість населення в Сватівському районі

Загальна характеристика сільського господарства Сватівського району

Третій етап розвитку сільського господарства Сватівського району

Рослинництво Сватове

Тваринництво Сватове

Загальна характеристика промисловості Сватівського району

Швейна промисловість Сватівського району

Металургія та виробництво металевих виробів в Сватівському районі

Поліграфічна промисловість, видавнича справа Сватівського району

Олійно-жирова промисловість Сватівського району

Борошномельно-круп’яна промисловість Сватівського району

Хлібопекарська промисловість Сватівського району

М’ясопереробна промисловість Сватівського району

Молочна промисловість Сватівського району

Транспорт Сватівського району

Залізничний транспорт Сватове

Автомобільний транспорт Сватове

Трубопровідний транспорт Сватове

Електронний та повітряний транспорт Сватівського району

Соціальна сфера Сватівського району

Охорона здоров’я Сватове

Фізична культура і спорт Сватове

Культура і мистецтво Сватове

Клубні заклади Сватове

Освіта Сватове

Культура Сватове

Музейна справа Сватове

Мистецтво Сватове

Бібліотечна справа Сватове

Торгівля Сватове

Житлово-комунальне господарство Сватове

Будівництво та інвестиції Сватове

Фінанси та банки на Сватівщині

Зв’язок Сватівського району

Інформаційні ресурси Сватове

Проблеми розвитку району в умовах переходу до ринкових відносин.

Територіально-виробничі зв’язки Сватівського району

Вивіз товарів та продукції

 

 

обсудить на форуме              перейти на страницу "статьи"           Новости              Объявления 

вернуться на главную страницу сайта

  Статистика сайта
Авторское право © 2007 - 2024 svatovo.ws - Все права защищены, Копирование материалов разрешено только с видимой ссылкой на источник: http://svatovo.ws