СВАТОВОСватово - общественно-информационный портал города

Международная Ассоциация сайтов городов

 

вернуться на главную страницу сайта
Ґрунтовий покрив та земельні ресурси Сватове


Статьи

Форум Сватово

Новости

Объявления

Фото Сватово

История Сватово

Магазины Сватово

Символы Сватово

Чат

 

Повернутись на сторінку розділу "Сватове"

Ґрунтовий покрив та земельні ресурси Сватове

 

 

Ґрунтовий покрив та земельні ресурси СватовеҐрунтовий покрив на території Сватівського району складний. Це зумовлено різноманітними умовами рельєфу, складом ґрунтоутворюючих порід, рослинністю, умовами поверхневого і ґрунтового зволоження.

Вирівняні вододільні ділянки покриті найбільш родючими ґрунтами району – чорноземами звичайними, середньо гумусними, на ліроподібних суглинках. Схили вододілів складаються з слабо, середньо і сильно еродованих різновидностей звичайних чорноземів.

Заплави річок Красної, Жеребець, Борової та їх притоків покриті гігроморфними ґрунтами: чорноземами лучними, лучними та лучно-болотними грунтами різної ступені солонцюватості.

На схилах балок і по правим корінним берегам, де близько до поверхні підходять крейдяно-мергельні породи, залягають чорноземи і дернові ґрунти на крейдяно-мергельних породах, як правило, піддаються ерозії. Місцями на вододільних і балкових схилах, особливо на правому березі річок Красної та Борової ґрунти утворюють стародавні супісі. На районній карті ґрунтів виділено 138 ґрунтових відмінностей.


На площі ріллі типи грунтів займають таку питому вагу:
1. Чорноземи звичайні середньосупісні на ліроподібних суглинках – 30,6%
2. Чорноземи звичайні малопотужні на ліроподібних суглинках – 17,6%
3. Чорноземи звичайні слабосильні на ліроподібних суглинках – 35,4%
4. Чорноземи намиті на лучних ґрунтах, на алювіально-делювіальних відкладах заплав річок та днищ балок – 3,7%
5. Чорноземи середньо і сильно змиті на ліроподібних суглинках – 8,7%
6. Чорноземи намиті і змиті на елювії плотних карбонових порід – 0,7%
7. Чорноземи не змиті і змиті на стародавніх супісях – 2,4%
8. Чорноземи середньо і сильно солонцюваті, солонці, мочалисті ґрунти – 0,9%
перші 4 типи ґрунтів мають найвищу родючість 81-91 бал і займають 87,3% всієї площі ріллі. На території Сватівського району виділено 7 сільськогосподарських типів земель. Основні з них:

Тип 1 – землі вододільних плато і слабо пологих схилів (до 2о) з звичайними чорноземами на ліроподібних породах. Вони складають 33,7% всієї площі ріллі

Тип 2 – слабо еродовані землі пологих схилів (2-5о) з звичайними чорноземами, слабо змитими та солонцюватими ґрунтами на ліроподібних породах. Вони складають 47,2% від всієї ріллі.

Вказані 2 типи земель займають 80,9% від загальної площі ріллі, інші сільськогосподарські типи – 19,1% від всієї ріллі.

Земельні ресурси – це землі, що використовуються або можуть бути використані людиною. В Україні переважають ресурси сільськогосподарського використання. Найбільша частка сільськогосподарських угідь в Сватівському районі припадає на орні землі.

Важливе значення для розвитку економіки Сватівського району має економічна оцінка земельних ресурсів. Вона включає бонітировку грунтів. Бонітировка – це порівняльно оцінка якості ґрунтів по родючості при рівні зіставлення агротехніки і інтенсивності землеробства. Матеріали бонітировки використовуються в землеробстві, землеустрої, при встановленні розмірів податку на землю, при визначенні ефективності використання земельних ресурсів і т.д.

В Луганській області бонітировка ґрунтів була проведена в 1993 році Луганським філіалом інститута землевпорядкування УААН. Сватівський район в Оскольсько-Айдарському окрузі, Білокуракинському природно-сільськогосподарському районі. Оцінка ґрунтів дана в відносних балах по замкненій 100 бальній шкалі.

Оцінка сільськогосподарських угідь Сватівського району по бонітипу ґрунтів така:

Сільськогосподарські угіддя в цілому – 41 бал (область – 38), рілля – 43 бали (область – 40), багаторічні насадження – 35 балів (область – 33), сінокоси – 36 балів (область – 34), пасовища – 32 бали (область – 30). По бонітипу ґрунтів Сватівський район займає 3 місце в області.


Економічна оцінка земель району виконана в 2 аспектах:
- загальна оцінка ріллі, багаторічних насаджень, природних кормових угідь і сільгоспугідь в цілому.
- окрема оцінка ріллі по ефективності вирощування зернових культур (всього, без кукурудзи), соняшника, кукурудзи на зерно і кормових культур в цілому.

Як загальна, так і окрема оцінка земель представлені з показниками:
- продуктивність земель по видам угідь, розрахована по виходу валової продукції рослинництва з 1 га при загальній оцінці або врожайності сільгоспкультур при окремій оцінці,
- окупність витрат – вартість валової продукції або її кількість в натуральнім вираженні в розрахунку на 100 крб. Витрат,
- диференційований дохід – частина чистого доходу, яка виражає вартість додаткового продукту на відносно кращих і середніх землях.

Таблиця №1. загальної оцінки земель Сватівського району по сільськогосподарським угіддям в цілому.

  Оцінка по показнику
Валової продукції Окупності витрат Диференційований дохід

Сватівський район

23 72 19

В середньому по області

23 69 18
Оцінка по ріллі

Сватівський район

29 72 18

В середньому по області

28 68 22

 

В відповідності з постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 1995 року №213 “Про методику грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення і населених пунктів ” в області і районі була виконана робота по грошовій оцінці земель всіх сільськогосподарських підприємств області і району.

В основу розробки цієї оцінки було покладено рентний дохід, який утворюється при виробництві кормових культур і був визначений по даним економічної оцінки земель, проведеної в 1988 році. Основою для розрахунків по виробництву зернових культур є те, що вони вирощуються практично на всіх ґрунтах. В умовах інфляції рентний дохід вирахуваний в натуральних одиницях (центнерах зерна), які переведені в грошову форму.

Величина грошової оцінки земель визначена як множення добутого річного рентного доходу на термін його капіталізації, який прийнято в Україні – 33 роки, і на ціну центнера зерна (на 01.07.1995 вона складала 1250000 крб.)

 

Таблиця №2. грошової оцінки сільгоспугідь в Луганській області, станом на 01.07.1995 р.

 

Грошова оцінка 1 га (млн.крб.)

Рілля Багаторічні плодові насадження Сінокоси Пасовища Всього с/г угідь
Сватівський район

332,70

572,88

195,42

90,37

285,23

Луганська область

314,89

1794,43

180,50

90,11

274,77

Україна (довідково)

371,0

1435,1

185,6

114,7

х
Повернутись на сторінку розділу "Сватове"

 

 

Пропонуємо ще інформацію про місто Сватове та Сватівський район

Географічне положення Сватівського району та міста Сватове

Рельєф та геоморфологія Сватове

Клімат Сватове

Геологічна будова та корисні копалини Сватове

Поверхневі та підземні води Сватове

Ґрунтовий покрив та земельні ресурси Сватове

Біологічні ресурси Сватове

Історія заселення території Сватівського району

Кількість і густота населення Сватівського району

Природній рух. Вікова і статева структура населення Сватівського району

Система розселення в Сватівському районі

Національний склад населення в Сватівському районі

Механічний рух населення в Сватівському районі

Трудові ресурси та зайнятість населення в Сватівському районі

Загальна характеристика сільського господарства Сватівського району

Третій етап розвитку сільського господарства Сватівського району

Рослинництво Сватове

Тваринництво Сватове

Загальна характеристика промисловості Сватівського району

Швейна промисловість Сватівського району

Металургія та виробництво металевих виробів в Сватівському районі

Поліграфічна промисловість, видавнича справа Сватівського району

Олійно-жирова промисловість Сватівського району

Борошномельно-круп’яна промисловість Сватівського району

Хлібопекарська промисловість Сватівського району

М’ясопереробна промисловість Сватівського району

Молочна промисловість Сватівського району

Транспорт Сватівського району

Залізничний транспорт Сватове

Автомобільний транспорт Сватове

Трубопровідний транспорт Сватове

Електронний та повітряний транспорт Сватівського району

Соціальна сфера Сватівського району

Охорона здоров’я Сватове

Фізична культура і спорт Сватове

Культура і мистецтво Сватове

Клубні заклади Сватове

Освіта Сватове

Культура Сватове

Музейна справа Сватове

Мистецтво Сватове

Бібліотечна справа Сватове

Торгівля Сватове

Житлово-комунальне господарство Сватове

Будівництво та інвестиції Сватове

Фінанси та банки на Сватівщині

Зв’язок Сватівського району

Інформаційні ресурси Сватове

Проблеми розвитку району в умовах переходу до ринкових відносин.

Територіально-виробничі зв’язки Сватівського району

Вивіз товарів та продукції

 

 

обсудить на форуме              перейти на страницу "статьи"           Новости              Объявления 

вернуться на главную страницу сайта

  Статистика сайта
Авторское право © 2007 - 2024 svatovo.ws - Все права защищены, Копирование материалов разрешено только с видимой ссылкой на источник: http://svatovo.ws