СВАТОВОСватово - общественно-информационный портал города

Международная Ассоциация сайтов городов

 

вернуться на главную страницу сайта
Поверхневі та підземні води Сватове


Статьи

Форум Сватово

Новости

Объявления

Фото Сватово

История Сватово

Магазины Сватово

Символы Сватово

Чат

 


Повернутись на сторінку розділу "Сватове"

Поверхневі та підземні води Сватове

 

Сватівський район по характеру поверхневого стоку відноситься до Северодонецького басейну, середній багаторічний модуль якого складає 3-3,5 л/сек. З 1 кв.км.

Поверхневі води району представлені річками, ставками, водосховищами. На території району протікають такі річки: Красна з притоками Гнила, Дуванка, Кобилка, Харина; Жеребець з притоками Реуха, Колесника; Борова з притоками Баглай, Боровик.

Основна водна артерія району – річка Красна з її притоками, яка впадає в річку Сіверський Донець. Протяжність річок в межах району коливається від 15 км (р. Жеребець) до 55 км (р. Красна). Русла річок звивисті, переважно нерозгалужені, містами заболочені, в верхів’ях являють собою ландшафти роздроблених плесів. Середній нахил річок незначний: 0,005-0,001. Швидкість річок невелика 0,07-0,4 м/сек..

Долини річок звичайно асиметричні: лісові схили пологі, порізані широкими балками; праві схили круті з великою кількістю ярів з високими обривистими бортами.

Водоносні горизонти, які вкриті ярами та балками, дають початок багатьом водостокам і обумовлюють стійкий стік річок в меженний період.

Внаслідок добре розвиненої яружно-балочної системи більша частина атмосферних опадів стікає по схилам і живить річки. Модуль поверхневого стоку по річкам Борова, Красна і Жеребець коливається в межах 2,0-2,2 л/сек. На км2. Живлення річок в меженний період здійснюється також і за рахунок підземних вод. Мінералізація поверхневих вод невелика: 0,7-1,2 г/л.

По хімічному складу води різноманітні з переважанням гідрокарбонатно-сульфатно-кальцієвих, слабо лужних (Рн=7,4-7,6). Загальна жорсткість їх 5-14,6 мг/екв.

З метою раціонального використання поверхневих вод в Сватівському районі в 1964-1979 роках на річках було створено 5 великих водосховищ, загальною площею водяного дзеркала 1081 га, ємністю 33,7 млн.м3. Це Сватівське, Рудівське, Райгородська, Верхньодуванське, Оборотнівська водосховища. З 12 великих водосховищ Луганської області в Сватівському районі розташовано 3.

Сватівське водосховище по площі водного дзеркала займає перше місце в Луганській області і друге місце по об’єму води (12,5 млн.м3).

Води водосховищ використовувались для зрошення земель, вирощування риби та рибалки, а також як зона відпочинку для місцевих жителів.

До поверхневих вод відносять і ставки, які є на території кожної сільради. Їх налічується 102, площа водного дзеркала приблизно 2000 га, глибина від 1 до 8 метрів. Всі ставки мають земляні дамби і земельні трапецієвидні або трикутні водовитоки. Ставки використовуються для зрошення, риборозведення, розведення водоплавної птиці, водозбереження.

 

Підземні води

Згідно гідрографічного районування, Сватівський район знаходиться в північному гідрологічному районі.

Гідрологічні умови тут різноманітні та складні. В осадовій товщі порід, які представлені різноманітними по літологічному складу відкладів, виділяють декілька водоносних горизонтів і комплексів, які прив’язані до порід з гарними колекторськими властивостями (піски, пісковики, алевроліти, мергель, вапняки, тріщинувата крейда). На території Сватівського району підземні води є у всіх стратиграфічних підрозділах, але площа розповсюдження, насиченість водами, якість і практичне значення їх різне.

Основним водоносним горизонтом, який найбільш широко використовується для водозабезпечення, є горизонт, який входить в тріщинувату зону мергельно-крейдяних товщ верхнього відділу крейдяної системи.

Максимальна насиченість водою приведена до долин річки Борової, Красної, Жеребець та їх притоків, в напрямі до вододілу, поступово зменшується. Так дебіти свердловин, пробурених на площах з відмітками поверхні 150-75 м складає 10-20 л/сек., в межах відміток +75-100 м – 5-10 л/сек., і на відмітках більше +30 м – свердловини практично без води.

Якість води верхньокрейдяного водоносного горизонту відповідає державному стандарту.

Тип води змішаний, з перевагою гідрокарбонатно-сульфатно-кальцієво-натрієвих, мінералізація до 1 г/л, загальна жорсткість – 6-11 мг/екв.

Хімічний склад води тріщинуватої зони мергельно-крейдяної товщі змінюється приблизно в такій же послідовності, що і дебіт свердловин в долинах річок і великих балок. Підземні води, звичайно слабомінералізовані, з рухом до вододілу, мінералізація їх збільшується, досягаючи на при вододільних ділянках більше 1,5 г/л.

Водозабезпечення населених пунктів району, агро формувань в нинішній час здійснюється за рахунок підземних вод верхньокрейдяного водоносного горизонту.

Підземні води дають початок багатьом джерелам на абсолютних відмітках +70-110 м (дебіт джерел від 0,5 до 15 л/сек.). В заплавах р. Борової біля с. Містки, р. Красної м. Сватове, відмічається само вилив води із свердловин.

Можна зробити висновок про те, що Сватівський район володіє достатнім запасом придатних до використання вод, не зважаючи на те. що вони розміщені по території району нерівномірно. Це відноситься також до такого надійного джерела, як крейдяно-мергельний водоносний горизонт.

Існує два методичних підходи щодо показників економічної оцінки водних ресурсів.

1 метод – витратний, який включає витрати на буріння свердловин, устаткування водозабору, водопровідні комунікації, охорону водних ресурсів, контроль і аналіз, поточні витрати водопостачання.

2 метод – ресурсний, ефект від використання, що включає замикаючі витрати на компенсацію дефіциту водних ресурсів, платоспроможність підприємств, рівень дефіциту води, втрачені вигоди від дефіциту води.
Повернутись на сторінку розділу "Сватове"

 

 

Пропонуємо ще інформацію про місто Сватове та Сватівський район

Географічне положення Сватівського району та міста Сватове

Рельєф та геоморфологія Сватове

Клімат Сватове

Геологічна будова та корисні копалини Сватове

Поверхневі та підземні води Сватове

Ґрунтовий покрив та земельні ресурси Сватове

Біологічні ресурси Сватове

Історія заселення території Сватівського району

Кількість і густота населення Сватівського району

Природній рух. Вікова і статева структура населення Сватівського району

Система розселення в Сватівському районі

Національний склад населення в Сватівському районі

Механічний рух населення в Сватівському районі

Трудові ресурси та зайнятість населення в Сватівському районі

Загальна характеристика сільського господарства Сватівського району

Третій етап розвитку сільського господарства Сватівського району

Рослинництво Сватове

Тваринництво Сватове

Загальна характеристика промисловості Сватівського району

Швейна промисловість Сватівського району

Металургія та виробництво металевих виробів в Сватівському районі

Поліграфічна промисловість, видавнича справа Сватівського району

Олійно-жирова промисловість Сватівського району

Борошномельно-круп’яна промисловість Сватівського району

Хлібопекарська промисловість Сватівського району

М’ясопереробна промисловість Сватівського району

Молочна промисловість Сватівського району

Транспорт Сватівського району

Залізничний транспорт Сватове

Автомобільний транспорт Сватове

Трубопровідний транспорт Сватове

Електронний та повітряний транспорт Сватівського району

Соціальна сфера Сватівського району

Охорона здоров’я Сватове

Фізична культура і спорт Сватове

Культура і мистецтво Сватове

Клубні заклади Сватове

Освіта Сватове

Культура Сватове

Музейна справа Сватове

Мистецтво Сватове

Бібліотечна справа Сватове

Торгівля Сватове

Житлово-комунальне господарство Сватове

Будівництво та інвестиції Сватове

Фінанси та банки на Сватівщині

Зв’язок Сватівського району

Інформаційні ресурси Сватове

Проблеми розвитку району в умовах переходу до ринкових відносин.

Територіально-виробничі зв’язки Сватівського району

Вивіз товарів та продукції

 

 

обсудить на форуме              перейти на страницу "статьи"           Новости              Объявления 

вернуться на главную страницу сайта

  Статистика сайта
Авторское право © 2007 - 2024 svatovo.ws - Все права защищены, Копирование материалов разрешено только с видимой ссылкой на источник: http://svatovo.ws