СВАТОВОСватово - общественно-информационный портал города

Международная Ассоциация сайтов городов

 

вернуться на главную страницу сайта

     
Природній рух. Вікова і статева структура населення Сватівського району.


Статьи

Форум Сватово

Новости

Объявления

Фото Сватово

История Сватово

Магазины Сватово

Символы Сватово

Чат

 


Повернутись на сторінку розділу "Сватове"

Природній рух. Вікова і статева структура населення Сватівського району

 

Кількість населення Сватівського району в минулому збільшувалася за рахунок природного приросту, тобто перевищення народжуваності над смертністю. До Великої Вітчизняної війни в районі був високий приріст населення. Так в 1921 році приріст населення в Сватівському районі на 1000 душ склав 29,1, в 1925р. – 19,8, 1926р. – 26,0, 1927р. – 25,8.

 

Починаючи з 70-80 років минулого століття стабілізація частки народжуваності (14-15 народжених на 1000 населення), одночасно зі збільшенням смертності, привела до значного зниження природного приросту населення.

 

Вперше за багато десятиріч природний приріст населення Сватівського району став від’ємним, тобто смертність перевищила народжуваність. Про це свідчать загальні коефіцієнти співвідношення народжуваності і смертності протягом календарного року до середньорічної кількості наявного населення. Розраховується на 1000 осіб.

 

Природний приріст населення Сватівського району на 1000 наявного населення.

Роки 1990 1995 2000 2004 2005 2006 2007 2008
Показники -6,4 -12,6 -13,8 -15,0 -15,6 -15,1 -13,5 -12,0

 

За 5 місяців 2009 року зареєстровано народжених 140 осіб, що на 11,9% менше ніж в 2008 році за цей період. Померлих зареєстровано 366 осіб, що менше відповідно на 10,9%. В розрахунку на 1000 осіб народилося 8,7 особи, померло 22,7.особи; за відповідний період минулого року – 9,7 та 25,1 особи. Інтенсивність природного скорочення за 5 місяців 2009 року у розрахунку на 1000 осіб зменшилась з 15,4 до 14,0 осіб.

 

Показник природного приросту населення Сватівського району є від’ємним з 1976 року. На сьогоднішній час є незначний показник природного приросту на території Першотравневої, Круглівської, Верхньодуванської сільрад.

 

За 9 місяців 2009 року народжуваність по Сватівському району склала 6,3 на 1000 народжених живими, зменшилась на 12,5% (за 9 місяців 2008р. – 7,2).

Загальна смертність зменшилась на 7,4% та склала 15,0 на 1000 жителів (за 9 міс.2008 р. – 16,2).

 

Природній приріст залишається негативним та становить –8,7, що на 3,4% менше в порівнянні з минулим роком (за 9 міс. 2008р. –9,0).

Малюкова смертність склала 28,9 - 7 малюків на 1000 народжених живими (за 9 міс. 2008р. – 3,5).

 

Вікова та статева структура Сватівського району – це розподіл його по ознакам віку і статі. Розглядаючи віковий склад населення виникають три основні вікові групи: молодший вік (діти від народження до 14 років), середній (від 14 до 59 років), старший (понад 60 років).

 

Віковий склад – одна з найважливіших характеристик населення, що використовується для обчислення існуючої й прогнозованої кількості трудових ресурсів, пенсіонерів, дошкільнят та школярів. У разі збільшеня тривалості життя й зменшення народжуваності зменшується частина дітей, збільшується частина людей середнього, а потім похилого віку.

 

Як змінюється кількість населення різного віку можна простежити за таблицею.

Розподіл постійного населення Сватівського району за основними віковими групами (на 1 січня відповідного року).

Роки Кількість населення У тому числі у віці Відсотків до всього населення у віці
Молодшому Працездатному Старшому Молодшому Працездатному Старшому
2007 39620 6066 22074 11480 15,3 55,7 29,0
2008 39028 5858 21802 11368 15,0 55,9 29,1
2009 38552 5752 21556 11244 14,9 55,9 29,2

Для розвитку господарства важливе значення має те, хто переважає в складі населення – чоловіки чи жінки. В Луганській області в 2008 році на 1000 жінок припадав 841 чоловік. В 1995 році статевий склад населення області характеризувався переважанням жіночого населення – 53,8%. На кожну 1000 жінок приходилось 860 чоловіків.[16] Яка ситуація з статевою структурою населення була на території Сватівського району в недалекому минулому?

 

В книзі «Поволостные итоги контрольных листов демографической переписи 1920 г.» містяться відомості про співвідношення статей: Сватівська волость на 1000 чоловіків приходилось 1085 жінок, на 1000 жінок припадало 921 чоловік. Відповідно по Нижньодуванській волості на 1000 чоловіків – 1136 жінок, на 1000 жінок – 881 чоловік.

 

По даним весняного вибіркового перепису 1924 року в Сватівському районі на одне селянське господарство припадало 2,8 чоловіків і 3,1 жінок. По перепису населення 1926 року в Сватівському районі на 1000 чоловіків припадало 1056 жінок.

 

В 1939 році по результатам перепису в районі налічувалося 17213 чоловіків і 19119 жінок.

Станом на 1 березня 1943 року Нижньодуванський район мав населення 20671 населення, з них – жінок 13971 і чоловіків – 5700.

Сучасний стан структури населення Сватівського району демонструє таблиця.

 

Розподіл постійного населення Сватівського району за статтю.

2002 р. 2008 р. 2009 р. На 1000 жінок припадає чоловіків
19584 23003 17896 21132 17645 20907 2002 р. 2008 р. 2009 р.
851 847 844
Повернутись на сторінку розділу "Сватове"

 

 

Пропонуємо ще інформацію про місто Сватове та Сватівський район

Географічне положення Сватівського району та міста Сватове

Рельєф та геоморфологія Сватове

Клімат Сватове

Геологічна будова та корисні копалини Сватове

Поверхневі та підземні води Сватове

Ґрунтовий покрив та земельні ресурси Сватове

Біологічні ресурси Сватове

Історія заселення території Сватівського району

Кількість і густота населення Сватівського району

Природній рух. Вікова і статева структура населення Сватівського району

Система розселення в Сватівському районі

Національний склад населення в Сватівському районі

Механічний рух населення в Сватівському районі

Трудові ресурси та зайнятість населення в Сватівському районі

Загальна характеристика сільського господарства Сватівського району

Третій етап розвитку сільського господарства Сватівського району

Рослинництво Сватове

Тваринництво Сватове

Загальна характеристика промисловості Сватівського району

Швейна промисловість Сватівського району

Металургія та виробництво металевих виробів в Сватівському районі

Поліграфічна промисловість, видавнича справа Сватівського району

Олійно-жирова промисловість Сватівського району

Борошномельно-круп’яна промисловість Сватівського району

Хлібопекарська промисловість Сватівського району

М’ясопереробна промисловість Сватівського району

Молочна промисловість Сватівського району

Транспорт Сватівського району

Залізничний транспорт Сватове

Автомобільний транспорт Сватове

Трубопровідний транспорт Сватове

Електронний та повітряний транспорт Сватівського району

Соціальна сфера Сватівського району

Охорона здоров’я Сватове

Фізична культура і спорт Сватове

Культура і мистецтво Сватове

Клубні заклади Сватове

Освіта Сватове

Культура Сватове

Музейна справа Сватове

Мистецтво Сватове

Бібліотечна справа Сватове

Торгівля Сватове

Житлово-комунальне господарство Сватове

Будівництво та інвестиції Сватове

Фінанси та банки на Сватівщині

Зв’язок Сватівського району

Інформаційні ресурси Сватове

Проблеми розвитку району в умовах переходу до ринкових відносин.

Територіально-виробничі зв’язки Сватівського району

Вивіз товарів та продукції

 

 

обсудить на форуме              перейти на страницу "статьи"           Новости              Объявления 

вернуться на главную страницу сайта

  Статистика сайта
Авторское право © 2007 - 2024 svatovo.ws - Все права защищены, Копирование материалов разрешено только с видимой ссылкой на источник: http://svatovo.ws