СВАТОВОСватово - общественно-информационный портал города

Международная Ассоциация сайтов городов

 

вернуться на главную страницу сайта

     
Проблеми розвитку району в умовах переходу до ринкових відносин Сватове


Статьи

Форум Сватово

Новости

Объявления

Фото Сватово

История Сватово

Магазины Сватово

Символы Сватово

Чат

 


Повернутись на сторінку розділу "Сватове"

Проблеми розвитку району в умовах переходу до ринкових відносин Сватове

 

Основні галузі економіки Сватівського району – сільське господарство, виробництво зернових, технічних культур, м’яса, молока та переробна промисловість.

 

Значне подорожчання матеріально-технічних ресурсів, відсутність реального ринка збуту продукції рослинництва та тваринництва не сприяють покращенню фінансового стану господарств Сватівського району.

 

Через відсутність паритету цін на продукцію тваринного походження, а також проведення заходів по оздоровленню великої рогатої худоби від лейкозу, в господарствах Сватівського району зменшується кількість великої рогатої худоби і свиней. Зменшення поголів’я худоби безпосередньо впливає на виробництво м’яса, молока.

 

На протязі останніх років не працює Сватівський молокозавод, який переробляв молоко, зібране з господарств району. виробники молока змушені продавати свою продукцію Куп’янському, Старобільському, Троїцькому молокозаводам, а це – недоотримання великих коштів в районний бюджет.

 

Основними проблемами розвитку промислового комплексу Сватівського району є:


- висока зношеність основних виробничих фондів,
- висока енерго та матеріалоємність продукції промисловості,
- залежність основних бюджетозабезпечуючих галузей промисловості від кон’юнктури зовнішнього ринку,
- недостатньо інноваційний рівень промислового виробництва,
- значна насиченість внутрішнього ринку товарами легкої промисловості, які завозять за зниженою митною вартістю та контрабандними товарами, що становлять в нерівні та невигідні умови вітчизняного виробника, та інші.


Заборгованість із заробітної плати по економічно активним підприємствам призводить до скорочення робочих місць.

 

Ринок праці в районі формується в процесі подальшого реформування аграрного сектору економіки району, в умовах поглиблення диспропорції між попитом і пропозицією робочої сили.

 

Питома вага сільських безробітних у загальній частині зареєстрованих залишається високою, наприклад у 2006р. вона склала 48,1% (в 2005р. – 42,9%). За місцем проживання у селян немає роботи, деякі мешканці сіл стоять на обліку в Центрі зайнятості сім’ями.

 

Привабливість різного роду державних допомог також спонукає жителів села звертатись до Центру зайнятості, адже вигідніше здати землю в оренду, щоб мати від того дивіденди, стати на облік і маючи статус малозабезпечених, отримувати щомісяця допомогу на кожну дитину.

 

Наприкінці кожного року очікується зростання питомої ваги сільських жителів на обліку в Центрі зайнятості за рахунок сільгосппідприємств, які звільняють своїх робітників у зв’язку з закінченням строку договору, або за згодою сторін.

 

Перед будь-яким територіальним утворенням (містом, районом, селищем, селом) виникає ряд проблем регіонального соціально-економічного розвитку. Це зумовлено тим, що суперечності між продуктивними силами та застарілими формами організації економічного життя, виробництвом і споживанням, виробництвом і екологічною ситуацією, підприємствами і територією, виражені досить гостро. Вирішити їх можна і доцільно на рівні конкретних територіальних структур з урахуванням їхньої специфіки.

 

В сьогоднішнім стані економіки району багато об’єктивних та суб’єктивних причин. Головне – це втрата ринків сировини, матеріалів та збуту продукції (ВАТ Швейна фабрика “Сватівчанка”, Сватівський ремонтно-механічний завод). Зниження рентабельності підприємств, низька конкурентноздатність продукції.

 

Низька ефективність господарства району за останні 10 років проявилась в тому, що переважав:


1. екстенсивний шлях розвитку, коли збільшення обсягів виробництва проходило за рахунок нових потужностей, а не технологій,
2. низький рівень фондоозброєння праці є постійним зниженням капіталовкладень,
3. в результаті недостатньої автоматизації і механізації виробництва, відсутності зацікавленості, дуже низька продуктивність праці.


В сільському господарстві району аграрна реформа привела до зниження колективних форм організації праці, руйнування майнових сільськогосподарських комплексів (свинотоварні комплекси сел. Оборотнівка, Петрівка, Маньківка). Паювання землі було проведено без урахування специфіки кожного населеного пункту, в дуже короткий термін, не вирішена до цього часу проблема прав власності на майно колишніх колгоспів та радгоспів. Практично в районі знищено вівчарство, свинарство, птахівництво.

 

Для району характерна висока розораність сільськогосподарських угідь, близько 80%, що спричиняє розвиток водної ерозії. В процесі виробництва сільськогосподарських культур нерідко спостерігаються порушення технології обробітку грунту, сівозмін.

 

Такі недоліки істотно впливають на сучасний стан економіки району і перешкоджають переходу до ринкової економіки.

 

Але, разом з тим, Сватівський район має цілий ряд факторів, які забезпечать подальший розвиток економіки району. Це такі фактори, як: економіко-географічне положення району, розвиток транспортної сітки і комунікацій, природні умови, які дозволяють при виконання агротехнічних заходів розвивати землеробство.

 

Сьогодні відбувається активний процес децентралізації форм управління та встановлення нових методів прийняття управлінських рішень. Це веде до посилення, поряд з вертикальними зв’язками, горизонтальних залежностей. Передача реальної економічної влади відповідним місцевим органам дає змогу розкрити та використати ті резерви, які є в кожнім регіоні, раціонально розвивати і розміщувати потрібні тут виробництва.
Повернутись на сторінку розділу "Сватове"

 

 

Пропонуємо ще інформацію про місто Сватове та Сватівський район

Географічне положення Сватівського району та міста Сватове

Рельєф та геоморфологія Сватове

Клімат Сватове

Геологічна будова та корисні копалини Сватове

Поверхневі та підземні води Сватове

Ґрунтовий покрив та земельні ресурси Сватове

Біологічні ресурси Сватове

Історія заселення території Сватівського району

Кількість і густота населення Сватівського району

Природній рух. Вікова і статева структура населення Сватівського району

Система розселення в Сватівському районі

Національний склад населення в Сватівському районі

Механічний рух населення в Сватівському районі

Трудові ресурси та зайнятість населення в Сватівському районі

Загальна характеристика сільського господарства Сватівського району

Третій етап розвитку сільського господарства Сватівського району

Рослинництво Сватове

Тваринництво Сватове

Загальна характеристика промисловості Сватівського району

Швейна промисловість Сватівського району

Металургія та виробництво металевих виробів в Сватівському районі

Поліграфічна промисловість, видавнича справа Сватівського району

Олійно-жирова промисловість Сватівського району

Борошномельно-круп’яна промисловість Сватівського району

Хлібопекарська промисловість Сватівського району

М’ясопереробна промисловість Сватівського району

Молочна промисловість Сватівського району

Транспорт Сватівського району

Залізничний транспорт Сватове

Автомобільний транспорт Сватове

Трубопровідний транспорт Сватове

Електронний та повітряний транспорт Сватівського району

Соціальна сфера Сватівського району

Охорона здоров’я Сватове

Фізична культура і спорт Сватове

Культура і мистецтво Сватове

Клубні заклади Сватове

Освіта Сватове

Культура Сватове

Музейна справа Сватове

Мистецтво Сватове

Бібліотечна справа Сватове

Торгівля Сватове

Житлово-комунальне господарство Сватове

Будівництво та інвестиції Сватове

Фінанси та банки на Сватівщині

Зв’язок Сватівського району

Інформаційні ресурси Сватове

Проблеми розвитку району в умовах переходу до ринкових відносин.

Територіально-виробничі зв’язки Сватівського району

Вивіз товарів та продукції

 

 

обсудить на форуме              перейти на страницу "статьи"           Новости              Объявления 

вернуться на главную страницу сайта

  Статистика сайта
Авторское право © 2007 - 2024 svatovo.ws - Все права защищены, Копирование материалов разрешено только с видимой ссылкой на источник: http://svatovo.ws