Приміщення Сватівської Міської РадиСватівська Міська РадаГерб Сватове
     Сватівська Міська Рада

СватовеЗоображення малого герба України


Сватівська міська рада Виконавчий комітет Розпорядження. Від 14 грудня 2010 року № 539 м. Сватове. Про створення Реєстру регуляторних актів Сватівської міської ради , що діють у сфері господарської діяльності


 

Статистика


Символи Сватове

Історія символів України

Герб України

Флаг України

Гімн України

Державні символи президента УкраїниПовернутися на сторінку Розпорядження Сватівського Міського виконавчого комітету

Розпорядження. Від 14 грудня 2010 року № 539 м. Сватове. Про створення Реєстру регуляторних актів Сватівської міської ради , що діють у сфері господарської діяльності

 

Сватівська міська рада Виконавчий комітет

Розпорядження. Від 14 грудня 2010 року № 539 м. Сватове. Про створення Реєстру регуляторних актів Сватівської міської ради , що діють у сфері господарської діяльності

 

 

Відповідно до статей 4,13 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» з метою забезпечення гласності та доступності нормативно-правової інформації Сватівської міської ради для суб’єктів господарської діяльності та удосконалення регуляторної діяльності, керуючись ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

 

Вважаю за необхідне:

 

1. Затвердити Положення про Реєстр місцевих регуляторних актів у сфері господарської діяльності (далі Реєстр). (Додаток №1)

2. Призначити Адміністратором реєстру місцевих регуляторних актів у сфері господарської діяльності керуючого справами виконавчого комітету Сватівської міської ради Луньова А.Є.

3. Зобов’язати керуючого справами виконавчого комітету Сватівської міської ради (Луньов А.Е.) до 1 січня 2011року організувати роботу по створенню Реєстру місцевих регуляторних актів у сфері господарської діяльності, його ведення та розміщення на Інтернет-сайті міської ради.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови Евтушенко О.І.

 

 

 

Сватівський міський голова       Є.В. Рибалко


 

Додаток №1

до розпорядження Сватівського

міського голови

___ від «_____»_________2010р.


 

Положення

про Реєстр регуляторних актів Сватівської міської ради

у сфері господарської діяльності

Цим Положенням регламентується порядок створення, накопичення та користування базою даних про регуляторні акти Сватівської міської ради, міського голови з метою забезпечення доступності, гласності та відкритості регуляторної політики, сприяння підприємницької діяльності в м. Сватове.

1 Визначення термінів.

    1. Регуляторний акт-прийнятий міською радою, виконавчим комітетом міської ради,

міським головою нормативно – правовий акт, який або окремі положення якого спрямовані на правове регулювання господарських відносин, а також адміністративних відносин між міською радою та суб’єктами господарювання .

1.2. Реєстр – інформаційна база даних, створена для накопичення , систематизації та підтримання у контрольному стані регуляторних актів Сватівської міської ради.

1.3. Адміністратор реєстру – спеціаліст виконавчого комітету Сватівської міської ради, який здійснює супроводження програмно-інформаційного забезпечення Реєстру, відповідає за його функціонування , збереження і захист інформації.

1.4. Користувач– будь-які юридичні і фізичні особи, що звертаються до Реєстру з метою ознайомлення з регуляторними актами.

2. Функції адміністратора Реєстру .

2.1. Функціями Адміністратора реєстру є:

- внесення діючих регуляторних актів до Реєстру;

- підтримання і поповнення інформаційного фонду;

- збереження та захист інформації ;

- забезпечення відповідності інформації, що надається користувачам еталонним

нормативно-правовим актам прийнятих міською радою, виконавчим комітетом міської ради та міським головою;

3. Склад Реєстру.

3.1. Включенню до реєстру підлягають усі чинні регуляторні акти прийняти міською радою, виконавчим комітетом та міським головою.

3.2. Включення регуляторного акта до Реєстру здійснюється Адміністратором реєстра протягом 5 робочих днів після його прийняття.

3.3. До Реєстру вносяться такі дані про регуляторний акт: дата і номер акта, місце і дата публікації у пресі , назва акта, повний текст з усіма додатками, дата набрання чинності акта.

3.4. Регуляторні акти включені до Реєстру, підтримуються адміністратором у контрольному стані. При надходженні до адміністратора Реєстру акта, що припиняє дію раніше занесеного до Реєстру регуляторного акту, адміністратор протягом одного робочого дня ставить відмітку про це на тексті акта,що втратив чинність.

4. Розміщення проектів регуляторних актів в р Реєстрі.

4.1.В Реєстр окремим підрозділом вносяться Проекти місцевих регуляторних актів.

4.2. Розробник проекту передає Адміністратору для розміщення в реєстрі відповідні матеріали, а саме: проект регуляторного акту, аналіз регуляторного впливу на електронних носіях.

4.3. Адміністратор розміщає проект регуляторного акту в Реєстрі , в мережі Інтернет і забезпечує його в разі необхідності публікацію в ЗМІ.

5. Порядок користування Реєстром місцевих регуляторних актів.

5.1. Користувачі можуть ознайомитись із текстами регуляторних актів через вільний доступ до ВЕБ-сторінки.

5.2. Користувачі можуть отримати копії текстів регуляторних актів з інформаційного фонду Реєстру на електронних чи паперових носіях шляхом звернення до Адміністратора реєстру.

5.3. Звертаючись до адміністратора реєстру , користувач подає запит, де вказує відомі йому реквізити регуляторного акта( номер і дата прийняття, назва тощо ) та форму в якій він бажає одержати акт.

5.4. Одержавши запит Адміністратор реєструє його, після чого надає запитувачу текст акта або повідомляє запитувача про відсутність акта в Реєстрі.


 

 

 

 

Повернутися на сторінку Розпорядження Сватівського Міського виконавчого комітету

Обговорити на форумі

 

 

Прапор України


     Сватівська Міська Рада

Сватове

  Статистика сайта
Авторське право © 2007 - 2024 Сватівська Міська Рада - Всі права захищені

У разі використання матеріалів сайту посилання на www.svatovo.ws є обов'язковим.