СВАТОВОСватово - общественно-информационный портал города

Международная Ассоциация сайтов городов

 

поветнутись на головну сторінку сайту
Зоображення малого герба України


Програма подолання дитячої безпритульності і бездоглядностіАрхітектура

Здоров'я

Новини

Історія Сватове

Природа

Статті

Форум

Фото Сватове

Чат

Повернутися на головну сторінку служби

 

Програма подолання дитячої безпритульності і бездоглядності

 

Фото дівчинки Загальна частина

 

Аналізуючи стан роботи з подолання дитячої безпритульності та бездоглядності серед неповнолітніх в районі необхідно зазначити, що на теперішній час на обліку служби у справах неповнолітніх перебуває 151 неповнолітній, з них 113 з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та 38 дітей «групи ризику».

За 2006 рік виявлено та поставлено на первинний облік 37 неповнолітніх, які залишилися без батьківського піклування. Всі вони влаштовані під опіку, в навчальні заклади та дитячі будинки. За цей період неповнолітніми скоєно 23 злочини проти 46 за 2005 рік, що становить зниження на 50 %. Питома вага дитячої злочинності склала 6,4 %, в 2005 році 9 %. Середньо обласний показник – 7,2 %.

На виконання «Районної програми запобігання поширенню дитячої бездоглядності на 2005 – 2006 роки» службою у справах неповнолітніх за 2006 рік перевірено умови утримання та виховання в 99 функціонально неспроможних сім’ях, за результатами обстежень 35 батьків притягнено до адміністративної відповідальності за невиконання ними батьківських обов’язків, 2 батьків притягнено до кримінальної відповідальності за ст.166 ККУ за злісне невиконання батьківських обов’язків.

В 2006 році службою у справах неповнолітніх було підготовані та подані до суду 36 позовів на позбавлення 44 батьків батьківських прав за ухиляння від виховання дітей, з них 31 позов задоволений, позбавлено батьківських прав 34 батьків, інші справи знаходяться на розгляді суду.В 2005 році було всього позбавлено батьківських прав за ухиляння від виховання дітей 30 батьків (2004 р – 17, 2003 р. – 16, 2002 р. – 3, 2001 р. - 4).

Здійснено 57 рейдів по території району, на дискотеках та інших місцях, пов’язаних з масовим перебуванням дітей. Виявлено 10 неповнолітніх, які займалися бродяжництвом. З них 4 – повернено в сім’ю, 5 – повернено до інтернатних закладів, 1 дитина влаштована до Старобільського притулку для неповнолітніх, 2 – влаштовані в інфекційне відділення Сватівського РТМО та повернуті до навчання.

При Сватівській райдержадміністрації та виконкомах місцевих рад діють координаційні ради з питань попередження правопорушень серед неповнолітніх та з питань опіки і піклування. Робота цих структурних підрозділів по роботі з неповнолітніми та їх сім’ями є основою для дотримання законодавств про неповнолітніх, особливо дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського догляду.

Службою у справах неповнолітніх, відділом у справах сім’ї, молоді та спорту була проведена відповідна профілактична робота з попередження правопорушень серед неповнолітніх, серед яких заходи на виконання Районної програми «Молоді – здоровий спосіб життя» : проведено екскурсії в музей «Молодої гвардії» м. Краснодон та історико-краєзнавчий музей м. Луганськ, в Святогорську лавру, храми м.Ізюм та с.Чернещина, в музей та зоопарк м.Харків. Екскурсією було охоплено 100 неповнолітніх з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, неповнолітніх, які перебувають на профілактичному обліку в службі у справах неповнолітніх та внутрішкільному обліку.

З 19 червня по 3 липня 20 неповнолітніх «групи ризику» оздоровилося в наметовому таборі для дітей з девіантною поведінкою «Світанок».

Разом з вищевикладеним слід зазначити, що документом, який безпосередньо визначає стратегію держави щодо подолання дитячої бездоглядності та безпритульності є Державна програма запобігання дитячої бездоглядності на 2006-2010 роки, затверджена Постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2006 року № 623, відповідно до якої мають бути затверджені місцеві програми з визначенням конкретних вартісних та результативних показників, обсягів та джерел фінансування заходів, кількісних та якісних показників, які могли б виступати критеріями оцінки стану безпритульності та бездоглядності дітей в районі.

Незважаючи на актуальність визначеної проблеми, фінансування «Районної програми запобігання поширенню дитячої бездоглядності на 2005-2006 роки», затвердженої розпорядженням голови райдержадміністрації № 243 від 31.05.2005 р. взагалі не передбачалось через обмежені можливості місцевих бюджетів.

 

Мета і завдання Програми

 

Мета цієї Програми полягає у подоланні дитячої безпритульності і бездоглядності, запобіганні сирітству, створенні умов для всебічного розвитку та виховання дітей.

 

Основними завданнями Програми є:

розроблення та запровадження ефективних форм роботи з профілактики дитячої безпритульності і бездоглядності, виявлення на ранній стадії сімей, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції, та забезпечення захисту прав дітей, які виховуються в таких сім'ях;

застосування ефективних форм соціальної підтримки дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах;

створення єдиного електронного банку даних про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з наступним впровадженням системи їх обліку;

запровадження ефективних форм і методів роботи з дітьми, які перебувають в закладах соціального захисту;

забезпечення підготовки та перепідготовки фахівців, які працюють з неповнолітніми малозахищених категорій та проблемними сім’ями.

 

Фінансове забезпечення

 

Фінансове забезпечення виконання Програми здійснюється в межах видатків, передбачених центральним і місцевим органам виконавчої влади у державному і місцевих бюджетах на відповідну мету, та за рахунок інших джерел. Розрахунки фінансування заходів районної Програми додаються.

 

Очікувані результати виконання Програми

 

Виконання Програми дасть змогу:

розробити і запровадити ефективні форми роботи з дітьми та їх біологічними батьками з метою усунення причин безпритульності, бездоглядності та сирітства;

реалізувати право дітей на сімейне виховання, насамперед біологічними батьками або в прийомній сім'ї, дитячому будинку сімейного типу;

спрямувати роботу органів опіки і піклування з урахуванням пріоритетності впровадження сімейних форм влаштування дітей;

поліпшити фінансове та матеріально-технічне забезпечення закладів, де утримуються діти-сиріти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей;

забезпечити кваліфікованими кадрами заклади для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також дитячі будинки сімейного типу;

створити єдину інформаційну систему ведення обліку кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; забезпечити проведення ефективної просвітницько-виховної роботи з дітьми мало захищених категорій, звернувши особливу увагу на санітарно-гігієнічну освіту та впровадження здорового способу життя дітей та молоді.

У результаті виконання Програми передбачається забезпечити:

позбутися безпритульності і бездоглядності дітей, зменшення соціального сирітства на 50%; проведення реабілітаційної роботи з біологічними батьками дітей;

надання комплексної допомоги сім'ям з дітьми, зокрема сприяння працевлаштуванню батьків, отриманню державної допомоги, вирішення інших питань життєдіяльності проблемних сімей.

 

Для виконання Програми необхідно здійснити такі заходи:

 

Удосконалення нормативно-правової бази

1. Розробити: критерії проведення моніторингу і оцінки діяльності органів місцевого самоврядування, установ, організацій і закладів, які працюють з дітьми щодо соціального захисту дітей, поліпшення їх становища в суспільстві.

Служба у справах неповнолітніх, відділ освіти райдержадміністрації, РВ УМВС, УПСЗН 2007—2008 роки;

2.Впровадити соціальні стандарти організації та функціонування прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, державної системи підготовки прийомних батьків, батьків-вихователів.

Служба у справах неповнолітніх, відділ освіти райдержадміністрації, УПСЗН, РЦСССДМ 2007—2008 роки

3.Проведення аналізу виконання законодавства установами, організаціями та закладами з питань дитинства з метою усунення розбіжностей у вирішенні проблемних питань.

Служба у справах неповнолітніх, відділ освіти, відділ у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації, УПСЗН, РЦСССДМ, РВ УМВС 2007 – 2009 роки

 

Поширення сімейної форми влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

 

4. Забезпечення своєчасного виявлення, обліку, проведення соціального інспектування та супроводження сімей, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції стосовно дітей, надання комплексної допомоги сім'ям з дітьми, зокрема сприяння працевлаштуванню батьків, отриманню державної допомоги.

Служба у справах неповнолітніх, відділ освіти, відділ у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації, УПСЗН, РЦСССДМ, РВ УМВС, учбові заклади та заклади охорони здоров’я, органи опіки та піклування

Постійно.

5. Запровадити соціальні технології роботи з біологічними батьками, які не виконують виховних функцій, з метою усунення факторів, наявність яких унеможливлює утримання дітей в сім'ї.

Служба у справах неповнолітніх, відділ освіти, відділ у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації, УПСЗН, РЦСССДМ, РТМО

Постійно;

6. Забезпечити влаштування дітей, які залишилися без батьківського піклування, у прийомні сім'ї, згідно законодавства

Служба у справах неповнолітніх, відділ освіти, відділ у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації, УПСЗН, РЦСССДМ,

Постійно.

7. Забезпечення інформування Сватівським РТМО, пологовим відділенням служб у справах неповнолітніх про випадки відмови матерів від дітей.

Сватівське РТМО 2007—2008 роки.

8. Створення і ведення електронних баз даних про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, і громадян України, які бажають взяти їх на виховання.

Служба у справах неповнолітніх райдержадміністрації

Постійно.

9. Забезпечення першочергового влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в сім'ї, під опіку або піклування, дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім'ї.

Служба у справах неповнолітніх райдержадміністрації, органи опіки та піклування

Постійно.

10. Систематично брати участь у проведенні в літній період виїзних занять (літня школа) для прийомних сімей, батьків — вихователів дитячих будинків сімейного типу та осіб, які бажають взяти на виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Служба у справах неповнолітніх, РЦСССДМ 2007—2010 роки.

 

 

Запобігання дитячій безпритульності і бездоглядності

 

11. Забезпечити:

- налагодження співпраці закладів, установ та організацій, які працюють з дітьми і в інтересах дітей, відділів та управлінь райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування щодо соціально-правового захисту безпритульних і бездоглядних дітей, їх соціалізації, реабілітації та адаптації в суспільстві.

Служба у справах неповнолітніх райдержадміністрації, органи опіки та піклування, РТМО, відділ освіти та відділ у справах сім’ї, молоді та спорту, УПСЗН, РЦСССДМ

Постійно;

- здійснення контролю за дотриманням культурно-розважальними закладами, ігровими залами, комп'ютерними клубами нормативно-правових актів щодо порядку відвідування їх дітьми, заборони продажу алкогольних напоїв, тютюнових виробів, розповсюдження наркотиків, пропаганди проституції, насилля, жорстокості.

Служба у справах неповнолітніх, РВ УМВС, керівники закладів та клубів, відділ культури райдержадміністрації

Постійно;

- здобуття повної загальної середньої освіти дітьми, які не навчалися тривалий час або не навчалися взагалі, на базі вечірніх (змінних) шкіл і професійно-технічних навчальних закладів.

Відділ освіти, служба у справах неповнолітніх райдержадміністрації, ПТУ-114, органи опіки та піклування

Постійно;

- висвітлення в місцевих ЗМІ питань про подолання дитячої безпритульності і бездоглядності, привернення уваги населення до цієї соціальної проблеми, а також якнайширшого залучення громадськості до її розв'язання.

Засоби масової інформації району, служба у справах неповнолітніх райдержадміністрації, органи опіки та піклування, РТМО, відділ освіти та відділ у справах сім’ї, молоді та спорту, УПСЗН, РЦСССДМ

Постійно;

- підтримки діяльності Всеукраїнської дитячої лінії "Телефон довіри".

Служба у справах неповнолітніх, РЦСССДМ, відділ освіти райдержадміністрації

Постійно;

- участь у проведенні Всеукраїнського огляду-конкурсу серед притулків для неповнолітніх та дитячих будинків.

Служба у справах неповнолітніх, РЦСССДМ, відділ освіти райдержадміністрації

Постійно;

12. Організувати в пологовому відділенні РТМО роботу консультаційного пункту центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, спрямувати діяльність центру матері та дитини на роботу з матерями, які мають намір відмовитися від дитини, здійснювати соціальне супроводження таких матерів.

РЦСССДМ

Постійно.

13. Запровадити систему постійного та своєчасного інформування підрозділом кримінальної міліції у справах неповнолітніх РВ УМВС, служб у справах неповнолітніх, органів управління освітою про дітей, які не навчаються, скоїли злочини, правопорушення, затримані за вживання наркотичних речовин, алкогольних напоїв, бродяжництво, жебракування.

РВ УМВС

Постійно.

14. Прийняти участь у проведенні Всеукраїнської акції "Даруймо радість дітям".

Служба у справах неповнолітніх, РЦСССДМ, відділ освіти райдержадміністрації Серпень—вересень щороку.

15. Продовжити співпрацю з громадськими, благодійними, релігійними організаціями, що працюють в інтересах дітей, з питань подолання безпритульності і бездоглядності.

Служба у справах неповнолітніх, РЦСССДМ, відділ освіти райдержадміністрації, органи опіки та піклування

Постійно.

 

 

Науково-методична робота з подолання дитячої безпритульності і бездоглядності, кадрове та матеріально-технічне забезпечення служб у справах неповнолітніх

 

16. Проведення семінарів і нарад працівників, які займаються вирішенням питань запобігання бездоглядності серед дітей, їх реабілітацією та соціальним захистом.

Служба у справах неповнолітніх, РЦСССДМ.

Постійно.

17. Організувати та провести районну науково-практичну конференцію "Діти вулиці: права, гарантії та захист".

Служба у справах неповнолітніх, РЦСССДМ,відділ освіти Жовтень 2008 року.

18. Запровадження моніторингу дитячої безпритульності і бездоглядності.

Служба у справах неповнолітніх райдержадміністрації 2007—2010 роки.

19. Вивчення досвіду роботи та практичне впровадження ефективних технологій запобігання бездоглядності і безпритульності дітей, їх реабілітації та соціального захисту.

Служба у справах неповнолітніх, РЦСССДМ,відділ освіти, відділ у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації

Постійно.

20. Розробити методичні рекомендації щодо:

- визначення змісту допомоги дітям, які перебувають у складних життєвих обставинах;

- проведення медичного та психологічного обстеження дітей, які перебували в стані безпритульності і бездоглядності;

- організації соціальної роботи та реабілітації дітей, які тривалий час перебували у складних життєвих обставинах;

- впровадження спеціальних технологій коригування поведінки і розумового розвитку дітей залежно від віку та соціальної історії;

- підготовки безпритульних і бездоглядних дітей до подальшого влаштування, у тому числі повернення до біологічних батьків.

Служба у справах неповнолітніх, РЦСССДМ,відділ освіти, відділ у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації 2007—2010 роки.

21. Забезпечити виконання соціальних програм і заходів щодо поліпшення становища дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які перебувають в складних життєвих обставинах.

Служба у справах неповнолітніх, РЦСССДМ, відділ освіти, відділ у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації, органи опіки та піклування

Постійно;

22. Покращати роботу мережі позашкільних виховних, спортивних та розважальних закладів за місцем проживання дітей, підвищити ефективність їх роботи, вжити заходи до відновлення тих, що використовуються не за призначенням, постійно залучати до занять в гуртках, спортивних секціях дітей з малозабезпечених і неблагополучних сімей, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківської опіки

Відділ освіти, відділ культури райдержадміністрації, виконкоми місцевих рад

Постійно.


Корисні статті:

Дитинство без насильства!

Для родителей

Странный ребёнок

В наследство от пьющей матери

Частая ошибка родителей

Готовьте ребёнка к школе

Пьяная девочка

Полезное для родителей

Полезное родителям

Близнецы и воспитание

Ребёнок смотрит фильм ...

Отчим? Или отец?

Что надо знать родителям

ДЦП


 

 

Повернутися назад

 

 

обсудити на форумі                перейти на сторінку "статті"                Новини              Об'яви

 

поветнутись на головну сторінку сайту

  Статистика сайта
Авторское право © 2007 - 2022 svatovo.ws - Все права защищены, Копирование материалов разрешено только с видимой ссылкой на источник: http://svatovo.ws