вернуться на главную страницу сайта

Сватівська райдержадміністрація (РДА)   Державний прапор України
 Сватівська районна державна адміністрація - місцевий орган виконавчої влади 


СВАТІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

СтатистикаІсторія символів України

Герб України

Флаг України

Гімн України

Державні символи президента України

Символи Сватове


Сватівська районна державна адміністрація

Повернутись на сторінку Розпорядження голови Сватівської РДА

 

Герб Украины

СВАТІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Розпорядження голови Сватівської РДА 

Розпорядження голови Сватівської Районної Держаної адміністрації 15.02.2008 № 90, м. Сватове

"Про заходи щодо забезпечення на території району конституційного права громадян на звернення"

 


На виконання Указу Президента України від 07.02.2008 №109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», з метою забезпечення конституційного права громадян на звернення до органів влади та органів місцевого самоврядування району, підвищення ефективності роботи зі зверненнями громадян, керуючись статтями 19, 22, 28 Закону України «Про звернення громадян», п.1 статті 13, п.3 статті 25, статтею 38 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»:

1. Затвердити графіки особистого прийому громадян головою і заступниками голови райдержадміністрації, перевірок додержання законодавства про звернення громадян в органах місцевого самоврядування району та надання методичної допомоги стосовно організації цієї роботи, що додаються.

2. З метою сприяння громадянам у вирішенні проблем і питань, з якими вони звертаються до органів державної влади, утворити при райдержадміністрації постійнодіючу комісію з питань розгляду звернень громадян, затвердити її склад та положення про неї, що додаються.

3. З метою запровадження постійного контролю за організацією роботи посадових та службових осіб зі зверненнями громадян, запровадити щорічні особисті доповіді про стан роботи зі зверненнями громадян керівників органів державної влади та голів виконавчих комітетів місцевих рад перед головою райдержадміністрації (за окремими графіками та планами).

4. Загальному відділу апарату райдержадміністрації:

- продовжити практику здійснення моніторингу додержання законодавства з питань звернень громадян структурними підрозділами райдержадміністрації, територіальними підрозділами центральних органів виконавчої влади, органами місцевого самоврядування;

- щокварталу оприлюднювати у засобах масової інформації та на офіційній веб-сторінці райдержадміністрації узагальнені відомості про організацію роботи зі зверненнями громадян та вирішення порушених у них питань, надавати зазначені узагальнені відомості та дані щодо їх оприлюднення облдержадміністрації.

5. Зобов’язати керівників структурних підрозділів райдержадміністрації, територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади, рекомендувати керівникам підприємств, установ, закладів та організацій, головам виконавчих комітетів міської, селищної, сільських рад району вживати відповідних заходів щодо забезпечення реалізації конституційних прав громадян на письмові звернення та особистий прийом, обов’язкове одержання обґрунтованої відповіді; неухильного виконання норм Закону України «Про звернення громадян»; упорядкування роботи зі зверненнями громадян, зокрема, щодо:

- недопущення надання неоднозначних, необґрунтованих, неповних відповідей за зверненнями громадян; надання відповідей із порушенням строків, встановлених законодавством;

- недопущення визнання заяв чи скарг необґрунтованими без роз’яснення заявникам порядку оскарження прийнятих за ними рішень;

- створення умов для участі заявників у перевірці поданих ними заяв чи скарг, надання можливості знайомитися з матеріалами перевірок відповідних звернень;

- забезпечення проведення першочергового особистого прийому жінок, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня», інвалідів Великої Вітчизняної війни, Героїв Соціалістичної Праці, Героїв Радянського Союзу, Героїв України;

- приділення особливої уваги вирішенню проблем, з якими звертаються ветерани війни та праці, інваліди, громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, багатодітні сім’ї, одинокі матері та інші громадяни, які потребують соціального захисту та підтримки;

- постійного аналізу та узагальнення питань, що порушуються у зверненнях громадян, особливо повторних, виявлення причин, що їх породжують, систематичного аналізу випадків безпідставної відмови в задоволенні законних вимог заявників, проявів упередженості, халатності та формалізму при розгляді звернень;

- вжиття заходів для поновлення прав і свобод громадян, порушених внаслідок недодержання вимог законодавства про звернення громадян, притягнення винних осіб у встановленому порядку до відповідальності, в тому числі до дисциплінарної, за невиконання чи неналежне виконання службових обов’язків щодо розгляду звернень громадян;

- проведення широкої роз’яснювальної роботи з питань реалізації громадянами права на звернення та особистий прийом шляхом систематичного надання через засоби масової інформації відповідних роз’яснень та висвітлення узагальнених матеріалів щодо організації роботи зі зверненнями громадян, графіків особистих прийомів.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження та постійний контроль за організацією роботи посадових і службових осіб райдержадміністрації, установ, які знаходяться в управлінні райдержадміністрації, та органів місцевого самоврядування покласти на заступника голови-керівника апарату райдержадміністрації Честних В.С.

 

Голова райдержадміністрації                               В.В.Мормуль

 

 

 

 


 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови райдержадміністрації

15.02.2008 № 90

ГРАФІК

особистого прийому громадян головою

та заступниками голови райдержадміністрації

на 2008 рік

Прізвище, ім’я, по батькові особи, яка проводить особистий прийом

Дні прийому в райдержад-міністрації

Прізвище, ім’я, по батькові особи, яка замінює приймаючого у разі його відсутності

Дні виїзного прийому

МОРМУЛЬ

Володимир Володимирович

голова райдержадміністрації

Перший, третій понеділок

(каб. 304)

РУСАНОВА Л.П.

Другий, четвертий понеділок

РУСАНОВА

Людмила Павлівна

перший заступник голови райдержадміністрації

(соціальні та гуманітарні питання, забезпечення роботи комісії з питань ТЕБ та НС, взаємодія з правоохоронними органами, райвійськкоматом)

Перший, третій вівторок,

перша субота

(каб. 313)

ЧЕСТНИХ В.С.

Другий, четвертий вівторок

РОДЮШКІН

Сергій Іванович

заступник голови райдержадміністрації

(питання економічної політики, житлово-комунального господар-ства, транспорту, зв’язку, будівництва та охорони навколишнього природного середо-вища)

Перша, третя середа,

друга субота

(каб. 302)

ПОЛЯКОВ Г.А.

Друга, четверта середа

ПОЛЯКОВ

Григорій Андрійович

заступник голови райдержадміністрації

(питання розвитку агропромис-лового комплексу, переробної та харчової промисловості району)

Перший, третій четвер,

третя субота

(каб. 410)

ЧЕСТНИХ В.С.

Другий, четвертий четвер

ЧЕСТНИХ

Валерій Станіславович

заступник голови-керівник апарату райдержадміністрації

(діяльність апарату, політико-правові питання)

Перша, третя п’ятниця,

четверта субота

(каб. 301)

РОДЮШКІН С.І.


 

Друга, четверта п’ятниця

Прийом громадян у райдержадміністрації проводиться щодня у службових кабінетах посадових осіб: у понеділок – четвер - з 900 до 1700, у п’ятницю - з 900 до 1600, у суботу - з 900 до 1200.

Реєстрація відвідувачів здійснюється тільки загальним відділом апарату райдержадміністрації за паспортами громадян України або іншими документами, що посвідчують особу; пільги враховуються при наданні підтверджуючих документів.

Позачергово реєструються та приймаються жінки, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня», інваліди та учасники Великої Вітчизняної війни, Герої Соціалістичної Праці, Герої Радянського Союзу, Герої України.

У проведенні особистих прийомів громадян головою райдержадміністрації беруть участь його заступники. На прийом до голови райдержадміністрації, його заступників запрошуються керівники структурних підрозділів райдержадміністрації, керівники установ, закладів та організацій, голови територіальних громад району, питання компетенції яких порушується у зверненнях громадян.

Виїзні прийоми громадян здійснюються згідно із затвердженим графіком та квартальними планами роботи райдержадміністрації.

Телефони для довідок: 3-20-94, 3-36-45, 3-30-10.

Заступник голови – керівник апарату райдержадміністрації В.С.Честних


 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови райдержадміністрації

15.02.2008 № 90


 

ГРАФІК

перевірок додержання законодавства про звернення громадян

в органах місцевого самоврядування району та надання методичної допомоги стосовно організації цієї роботи у 2008 році

Сватівська міська рада

Березень

Липень

Нижньодуванська селищна рада

Березень

Липень

Верхньодуванська сільська рада

Березень

Липень

Гончарівська сільська рада

Березень

Серпень

Ковалівська сільська рада

Березень

Серпень

Коломийчиська сільська рада

Квітень

Серпень

Круглівська сільська рада

Квітень

Серпень

Куземівська сільська рада

Квітень

Вересень

Маньківська сільська рада

Квітень

Вересень

Мілуватська сільська рада

Квітень

Вересень

Містківська сільська рада

Травень

Жовтень

Оборотнівська сільська рада

Травень

Жовтень

Первомайська сільська рада

Травень

Жовтень

Петрівська сільська рада

Травень

Листопад

Преображенська сільська рада

Травень

Листопад

Райгородська сільська рада

Червень

Листопад

Рудівська сільська рада

Червень

Грудень

Свистунівська сільська рада

Червень

Грудень

Стельмахівська сільська рада

Червень

Грудень

Заступник голови - керівник апарату райдержадміністрації В.С.Честних

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови райдержадміністрації

15.02.2008 № 90

СКЛАД

постійнодіючої комісії при райдержадміністрації

з питань розгляду звернень громадян

МОРМУЛЬ

Володимир Володимирович

голова райдержадміністрації,

голова комісії

 

 

ЧЕСТНИХ

Валерій Станіславович

заступник голови-керівник апарату райдержадміністрації,

заступник голови комісії

 

 

БОРЗИЛО

Юлія Вікторівна

головний спеціаліст по роботі зі зверненнями громадян загального відділу апарату райдержадміністрації, секретар комісії

 

 

ЧЛЕНИ КОМІСІЇ:

ДЕМ’ЯНЕНКО

Олександр Вікторович

головний спеціаліст-юрисконсульт апарату райдержадміністрації

 

 

НАУГОЛЬНА

Наталія Михайлівна

начальник загального відділу апарату райдержадміністрації


 


 

ПОЛЯКОВ

Григорій Андрійович

заступник голови райдержадміністрації


 

 

РОДЮШКІН

Сергій Іванович

заступник голови райдержадміністрації

 

 

РУСАНОВА

Людмила Павлівна

перший заступник голови райдержадміністрації

 

 

ФЕСЕНКО

Микола Миколайович

головний спеціаліст управління економіки райдержадміністрації

 

 

ШАПОВАЛ

Ігор Володимирович

заступник начальника Сватівського РВ УМВС України в Луганській області (за згодою)

 

 

ЯНГОЛЕНКО

Ольга Володимирівна

керуюча справами районної ради

(за згодою)

За потребою, на засідання комісії можуть бути запрошені голови виконавчих комітетів місцевих рад, керівники територіальних органів виконавчої влади, підприємств, установ, закладів та організацій району.

За бажанням, участь у засіданні комісії можуть брати заявники, якщо розгляд питання, за вирішенням якого вони звернулися до органів влади, винесене на порядок денний засідання комісії.


 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови райдержадміністрації

15.02.2008 № 90

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

про постійнодіючу комісію при райдержадміністрації

з питань розгляду звернень громадян

1. Постійнодіюча комісія при райдержадміністрації з питань розгляду звернень громадян (далі – Комісія) є дорадчим органом, який створюється головою райдержадміністрації з метою удосконалення розгляду звернень громадян, сприяння вирішенню порушених в них питань, поновленню порушених прав громадян.

2. У своїй діяльності Комісія керується Конституцією та законами України, Указом Президента України від 07.02.2008 № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування» (далі - Указ), іншими нормативно-правовими актами та цим Положенням.

3. Основними принципами роботи Комісія є:

- додержання вимог чинного законодавства;

- колегіальність у прийнятті рішень та їх обґрунтованість;

- професіоналізм.

4. Основним завданням Комісії є сприяння вирішенню питань, порушених громадянами у своїх зверненнях.

5. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:

- приймає та розглядає матеріали, які подаються загальним відділом апарату райдержадміністрації, стосовно проблем, порушених у колективних зверненнях громадян, у зверненнях, вирішення яких належить до компетенції декількох органів влади або в таких, які тривалий час знаходяться на контролі в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування, інші питання, які постають в результаті організації та веденні роботи зі зверненнями громадян в органах державної влади та місцевого самоврядування;

- надає пропозиції щодо припинення розгляду повторних звернень згідно зі ст. 8 Закону України «Про звернення громадян»;

- інформує заявників про прийняті на засіданнях Комісії рішення;

- вносить пропозиції щодо притягнення посадових осіб до відповідальності за порушення чинного законодавства про звернення громадян;

- запрошує на засідання комісії посадових осіб, які розглядали звернення та, за необхідності, громадян, які подали звернення;

- надає матеріали про свою діяльність засобам масової інформації та оприлюднює їх на офіційній веб-сторінці райдержадміністрації.

6. Склад комісії затверджується розпорядженням голови райдержадміністрації відповідно до вимог, визначених у ст. 3 Указу.

7. Головою Комісії є голова райдержадміністрації, який може мати заступників.

8. Організаційну роботу щодо забезпечення діяльності Комісії, ведення та оформлення протоколів, підготовку матеріалів про роботу Комісії для оприлюднення їх у ЗМІ та в мережі Інтернет здійснює секретар Комісії – працівник апарату райдержадміністрації, який відповідає за роботу зі зверненнями громадян.

Секретар Комісії забезпечує виконання доручень голови Комісії, несе відповідальність за підготовку документів для розгляду на її засіданнях, інформує заявників за результатами розгляду їх звернень на засіданнях Комісії, забезпечує зберігання документів та матеріалів, які пов’язані з проведенням засідань комісії.

9. Основною формою роботи Комісії є засідання, які проводяться щомісяця. Про час і місце проведення засідань її члени інформуються завчасно, але не пізніше ніж за один день. Повідомлення здійснюється секретарем Комісії телефонограмою або в інший спосіб.

10. Засідання Комісії вважається правоможним, якщо на ньому присутні не менше половини членів її складу.

11. Рішення Комісії приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Комісії. У разі рівного розподілу голосів голос голови Комісії є вирішальним.

12. Усі рішення Комісії приймаються шляхом відкритого голосування.

13. Рішення Комісії оформляються протоколами, що підписуються головою та секретарем Комісії.

Начальник загального відділу апарату райдержадміністрації Н.М.Наугольна

 

 

Повернутись на сторінку Розпорядження голови Сватівської РДА

 

Сватівська районна державна адміністрація

© 2007 - 2024 Сватівська районна державна адміністрація
92600, Україна, м. Сватове, площа Злагоди, 25
Тел. (06471) 3-17-30
Загальний відділ: (06471) 3-20-94
Веб-сайт:
http://www.svatovo.ws/
У разі використання матеріалів сайту посилання на www.svatovo.ws є обов'язковим.
Розробка та підтримка:
Міжнародна асоціація сайтів міст
Лист адміністратору Веб-сайта
 

вернуться на главную страницу сайта

   Статистика сайта