вернуться на главную страницу сайта

Сватівська райдержадміністрація   Державний прапор України
 Сватівська районна державна адміністрація - місцевий орган виконавчої влади Герб сватівського району


 

Оголошення сватівської РДА

м. Сватове Луганської області

 

На цій сторінці знаходяться оголошення та об'яви сватівської районної державної адміністрації

ДО УВАГИ МЕШКАНЦІВ РАЙОНУ:
ПРЯМА ТЕЛЕФОННА ЛІНІЯ З ГОЛОВОЮ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
З метою забезпечення реалізації та гарантування закріпленого Конституцією України права громадян на звернення до органів державної влади
щочетверга з 13.00 до 15.00 за телефоном (06471) 3-17-30 голова Сватівської районної державної адміністрації Олег Володимирович СЛІПЕЦЬ відповість на запитання мешканців Сватівського району.

ПОВІДОМЛЕННЯ
ініціативної групи з підготовки установчих зборів про формування нового складу громадської ради при Сватівській райдержадміністрації

Установчі збори з формування громадської ради при Сватівській районній державній адміністрації за участю представників інститутів громадянського суспільства орієнтовно відбудуться 25 лютого 2022 року у приміщенні Сватівської районної ради.

Розпорядженням голови Сватівської райдержадміністрації від 07.12.2021 за № 287 при Сватівській районній державній адміністрації утворено ініціативну групу з підготовки та проведення установчих зборів з формування нового складу Громадської ради у складі 6 осіб (розпорядження розміщено на офіційному вебсайті Сватівської райдержадміністрації).

Відповідно до Типового положення, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики»:

Громадська рада при районній державній адміністрації (далі – Громадська рада) є постійно діючим колегіальним виборним консультативно-дорадчим органом, утвореним для забезпечення участі громадян в управлінні державними справами, здійснення громадського контролю за діяльністю органів виконавчої влади, налагодження ефективної взаємодії зазначених органів з громадськістю, врахування громадської думки під час формування та реалізації державної політики.

До складу громадської ради можуть бути обрані представники громадських об’єднань, релігійних, благодійних організацій, творчих спілок, професійних спілок та їх об’єднань, асоціацій, організацій роботодавців та їх об’єднань, засобів масової інформації (далі - інститути громадянського суспільства), які зареєстровані в установленому порядку.
До складу громадської ради при Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській, районній, районній у мм. Києві та Севастополі держадміністрації можуть бути обрані представники інститутів громадянського суспільства, які не менше шести місяців до дати оприлюднення органом виконавчої влади повідомлення про формування складу громадської ради проводять заходи, дослідження, надають послуги, реалізують проекти тощо на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці.
До складу громадської ради можуть бути обрані представники інститутів громадянського суспільства, які є фахівцями у відповідних сферах, що підтверджується наявністю відповідної освіти, наукового ступеня, публікацій, досліджень, а також інформацією про участь у реалізації проектів не менш як за 12 місяців до дати оприлюднення органом виконавчої влади повідомлення про формування складу громадської ради.
Інститут громадянського суспільства незалежно від своєї організаційної структури та наявності місцевих осередків (відокремлених підрозділів, філій, представництв, місцевих організацій тощо) для участі в установчих зборах делегує одного представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу громадської ради. Пов’язані інститути громадянського суспільства (два і більше інститути громадянського суспільства мають одного і того ж керівника чи спільних членів керівних органів тощо) не можуть делегувати своїх представників до складу однієї громадської ради.
До складу громадської ради НЕ МОЖУТЬ бути обрані представники інститутів громадянського суспільства, які є народними депутатами України, депутатами Верховної Ради Автономної Республіки Крим та місцевих рад, посадовими особами органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування.
Склад громадської ради формується на установчих зборах шляхом рейтингового голосування за кандидатури, які добровільно заявили про бажання брати участь у роботі громадської ради та внесені інститутами громадянського суспільства.
Кількісний склад громадської ради визначається утвореною органом виконавчої влади ініціативною групою та не може становити більше ніж 35 осіб.
Строк повноважень складу громадської ради становить два роки з дня затвердження органом виконавчої влади її складу.
Членство в громадській раді є індивідуальним.

Для участі в установчих зборах до ініціативної групи подається заява, складена у довільній формі, підписана уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства.

До заяви додаються документи, зразки яких представлені нижче (та/або за посиланням http://surl.li/bcypz , яке потрібно скопіювати у пошуковий рядок вашого браузера).
Заяви та документи інституту громадянського суспільства та делегованого ним представника подаються у паперовому вигляді.
Делегований представник інституту громадянського суспільства може подати до ініціативної групи копії документів, що підтверджують освітній та професійний рівень, досвід роботи (за наявності).

Приймання заяв для участі в установчих зборах або рейтинговому електронному голосуванні завершується за 30 календарних днів до дати їх проведення, а саме до 27 січня 2022 року включно.
Відповідальність за достовірність поданих документів (відомостей) несуть інститут громадянського суспільства, який делегує свого представника для участі в установчих зборах, а також делегований представник інституту громадянського суспільства.
Документи для участі в установчих зборах приймаються ініціативною групою щодня з 8-00 до 16-00 години, перерва з 12-00 до 13-00 години (крім вихідних та святкових днів) за адресою: м. Сватове, майдан Злагоди, 25, каб. 303, електронна адреса [email protected]

Контактні особи: Оксана Літвінова-Фень, голова ініціативної групи; Тетяна Попова, секретар ініціативної групи.

Телефон для довідок: (06471) 3-11-31


Зразок заяви


БЛАНК
інституту громадянського суспільства

№ ___ від ___________ 20__ р.

Ініціативній групі з підготовки установчих зборів щодо формування Громадської ради при Сватівській райдержадміністрації

Повідомляємо, що участь в установчих зборах, які відбудуться 25 лютого 2022 року , візьме уповноважений представник (повна назва ІГС, прізвище, ім’я, по-батькові та посада в ІГС), який є кандидатом на членство в Громадській раді при Сватівській районній державній адміністрації (далі – Громадська рада).
(повна назва ІГС)___ не заперечує проти оприлюднення поданої інформації у зв’язку з участю в установчих зборах по формуванню Громадської ради.
До заяви додаються:
1. Копія виписки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України.
2. Відомості про результати діяльності інституту громадянського суспільства (проведені заходи, дослідження, надані послуги, реалізовані проекти, виконані програми, друковані видання, подання відповідному органу виконавчої влади письмових обґрунтованих пропозицій і зауважень з питань формування та реалізації державної, регіональної політики у відповідній сфері та інформування про них громадськості, річний фінансовий звіт (за наявності) тощо) протягом шести місяців до дати оприлюднення органом виконавчої влади повідомлення про формування складу громадської ради;
3. Рішення (витяг з протоколу), прийняте у порядку, встановленому установчими документами інституту громадянського суспільства, про делегування для участі в установ¬чих зборах представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу Громадської ради.
4. Біографічна довідка делегованого представника інституту громадянського суспільства із зазначенням його прізвища, імені, по батькові, числа, місяця, року і місця народження, громадянства, посади, місця роботи, посади в інституті громадянського суспільства, відомостей про освіту, наявність наукового ступеня, трудову та/або громадську діяльність, контактної інформації (поштової адреси, номера телефону, адреси електронної пошти (за наявності);
5. Заява делегованого представника інституту громадянського суспільства з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України “Про захист персональних даних”, підписана ним особисто;
6. Мотиваційний лист делегованого представника інституту громадянського суспільства, в якому наводяться мотиви бути обраним до складу громадської ради та бачення щодо роботи у такій раді.

Посада керівника ІГС (підпис) (ініціали, прізвище)
М.П.(за наявності)

Зразок оформлення документу,
що додається до заяви
(відповідно до пункту 2)

БЛАНК
інституту громадянського суспільства

ІНФОРМАЦІЯ
про результати діяльності інституту громадянського суспільства протягом __________________


1. Назва ІГС
2. Скорочена назва ІГС.
3. Дата реєстрації, легалізації ІГС.
4. Місцезнаходження, адреса електронної пошти ІГС, номер контактного телефону, посилання на офіційний вебсайт інституту громадянського суспільства, сторінки у соціальних мережах (за наявності).
5. Мета та напрями діяльності.
6. Проведені заходи, реалізовані проекти, виконані програми протягом звітного періоду.
Період проведення заходу, проекту, програми Назва заходу, проекту, програми, мета. Місце (територія реалізації) заходу, проекту, програми. Партнери, учасники, результати проведення заходу, проекту, програми. Джерела інформації про захід, проект, програму
7. Друковані видання.
8. Пропозиції і зауваження з питань формування та реалізації державної політики у відповідній сфері та інформування про них громадськості.
9. Досвід роботи в консультативно-дорадчих органах при райдержадміністрації.

Посада керівника ІГС (підпис) (ініціали, прізвище)
М.П.(за наявності)

Зразок оформлення документу,
що додається до заяви
(відповідно до пункту 3)


Витяг з протоколу
засідання правління ____(повна назва ІГС)___

____ ____________ 20____ року №___
м. Сватове
Присутні: (прізвище, ініціали) – голова правління;
(прізвище, ініціали) – заступник голови правління;
Члени правління: (прізвища, ініціали)

Порядок денний:
1. Про участь представника організації в установчих зборах щодо формування Громадської ради при Сватівській райдержадміністрації.

Вирішили:
1. Делегувати для участі в установчих зборах по обранню складу Громадської ради при Сватівській райдержадміністрації (прізвище, ініціали) – голову правління (члена) організації.
2. Підготувати документи для реєстрації щодо участі у зборах.
Відповідальні: (прізвища, ініціали) Термін: до ________ року.


Головуючий (підпис) (ініціали, прізвище)

Секретар (підпис) (ініціали, прізвище)


Зразок оформлення документу,
що додається до заяви
(відповідно до пункту 4)


Біографічна довідка делегованого представника ІГС
для участі в установчих зборах щодо формування Громадської ради при Сватівській райдержадміністрації

Прізвище:
Ім’я:
По батькові:
Дата народження: Місце для
фото
Громадянство:
Контактний телефон, e-mail:


Освіта:
з____ по_____ ____________________________________
(роки навчання) (назва навчального закладу, спеціальність)
Науковий ступінь, вчене звання:

Нагороди, почесні звання:

Досвід роботи у виборних органах (роки):


Трудова діяльність:
з____ по_____ ____________________________________
(роки) (назва підприємства, організації, посада)


Громадська, соціальна та політична діяльність:
з____ по_____ ____________________________________
(роки) (назва організації, рід діяльності, посада)

Додаткова інформація:Зразок оформлення документу,
що додається до заяви
(відповідно до пункту 5)


З Г О Д А
на обробку персональних даних

Я, Іванченко Іван Іванович, 01.01.1977 року народження, паспорт серія АА № 0000, виданий Сватівським РВ УМВС України в Луганській області, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» з метою підготовки установчих зборів щодо формування Громадської ради при Сватівській райдержадміністрації та делегування мене кандидатом на членство у Громадській раді при Сватівській райдержадміністрації, даю згоду на:
– обробку моїх персональних даних з первинних джерел, зокрема, відомостей про освіту, професію, спеціальність та кваліфікацію, науковий ступінь, вчене звання, підвищення кваліфікації, паспортних даних, даних про нагороди, автобіографічних даних, відомостей про трудову діяльність, особистих відомостей (вік, стать, родинний стан, склад сім’ї тощо), відомостей про зареєстроване або фактичне місце проживання, щодо реєстрації фізичної особи у державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, ідентифікаційних даних в електронному вигляді (біографічні довідки, номери телефонів), запису зображення (фото);
– використання персональних даних, що передбачає будь-які дії володільця персональних даних з обробки таких даних, їх захисту, а також дії з надання часткового або повного права обробки персональних даних іншими суб’єктами відносин, пов’язаних з персональними даними, що здійснюються за згодою суб’єкта персональних даних чи відповідно Закону України «Про захист персональних даних» (стаття 10);
– поширення персональних даних, що передбачає дії з передачі відомостей про фізичну особу та за згодою суб’єкта персональних даних (стаття 14 Закону України «Про захист персональних даних»);
– доступ до персональних даних третіх осіб, що здійснюється відповідно до цієї згоди або вимог Закону України «Про захист персональних даних»;
Зобов’язуюся у разі зміни моїх персональних даних надавати у найкоротший строк уточнену, достовірну інформацію та оригінали відповідних документів для оновлення моїх персональних даних.

Дата Підпис


Рекомендації для оформлення
документу, що додається до заяви
(відповідно до пункту 6)

Мотиваційний лист
(об’єм тексту до 1 сторінки А4, де викладаються мотиви бути обраним до складу громадської ради та можливі напрямки роботи у громадській раді)


Корисні поради як писати мотиваційний лист.

Мотиваційний лист - це короткий документ (200—250 слів), в якому необхідно в стислій формі пояснити своє бажання стати членом громадської ради при Сватівській райдержадміністрації.
Вимоги до мотиваційного листа:
- послідовність;
- лаконічність;
- змістовність;
- аргументованість.
І. Звертаєтесь до ініціативної групи з підготовки та проведення установчих зборів для формування складу Громадської ради при Сватівській райдержадміністрації
ІІ. Представляєте себе (ваше ім’я, професія, сфера діяльності тощо).
ІІІ. Викладаєте аргументацію свого рішення – увійти до складу Громадської ради при Сватівській райдержадміністрації:
1.Чому Вам це цікаво і потрібно.
2. Який досвід роботи у відповідній сфері Ви маєте.
3. Які проєктні рішення Ви бажаєте реалізувати.
4. Який результат Ви хочете отримати і який новий досвід хотіли б здобути.
5. Що надихнуло Вас на участь у цьому проєкті.
6. Яку користь Ви можете принести, беручи участь в роботі громадської ради.
Крім того, Ви можете вказати свої захоплення (якщо це на Вашу думку доцільно) і свої ідеї. Важливо, щоб Ваша аргументація відповідала основним завданням роботи консультативно – дорадчого органу.
IV. Не забувайте підписувати свій мотиваційний лист.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ввернуться на лавную страницу администрации

обсудить на форуме           перейти на страницу "статьи"           Новости        Объявления      Фото Сватово

&© 2007 - 2024 Сватівська районна державна адміністрація
92600, Україна, м. Сватове, площа Злагоди, 25
Тел. (06471) 3-17-30
Загальний відділ: (06471) 3-20-94
У разі використання матеріалів сайту посилання на svatovo.ws є обов'язковим.
Розробка та підтримка:
Суспільно-інформаційний інтернет портал Сватове
Лист адміністратору Веб-сайта
 

вернуться на главную страницу сайта

  Статистика сайта