Прапор України

 
Повернутися на головну сторінку відділу освіти

Педагогічний досвід освітян Сватівського району

Методичні розробки для шкіл району

 

Районний методичний кабінет відділу освіти Сватівської райдержадміністрації

 

Комунальна установа «Сватівський районний методичний кабінет»

 

 

Історична довідка

Рішенням сесії Сватівської районної ради від 11 грудня 2009 року № 33\24 Сватівський районний методичний кабінет, як структурний підрозділ відділу освіти, реорганізовано в комунальну установу “Сватівський районний методичний кабінет».

 

Режим роботи методкабінету

Методкабінет працює за п'ятиденним робочим тижнем.
Щоденний графік роботи методкабінету з 8-00 до 17-00, перерва з 12-00 до 12-48, п'ятниця з 8-00 до 16-00.

 

Юридична адреса методкабінету:
92600, Луганська область, м. Сватове, майдан Злагоди, 25, тел.: (06471) 3-19-73, е-mail: [email protected].

 

Діяльність методкабінету спрямована на реалізацію таких завдань:

 

- створення умов розвитку педагогічної майстерності, творчої ініціативи педагогічних працівників, удосконалення форм і методів підвищення їх кваліфікації, в тому числі з використанням дистанційних форм навчання;

- координація діяльності методичних кабінетів при навчальних закладах, районних методичних комісій (об’єднань) і методичних об’єднань при навчальних закладах;

- моніторинг якості загальної середньої освіти, рівня навчальних досягнень учнів, у тому числі тих, що навчаються за альтернативними підручниками і навчальними посібниками, їх відповідності Державному стандарту початкової загальної освіти та Державному стандарту базової і повної загальної середньої освіти;

- моніторинг умов забезпечення психічного та фізичного стану учнів навчальних закладів;

- моніторинг стану психічного і фізичного розвитку дітей дошкільного віку, набуття ними життєвого досвіду та вироблення вмінь і навичок, необхідних для подальшого навчання; стану організації педагогічного процесу і науково-методичної роботи в цих закладах;

- здійснення організації апробації та моніторингових досліджень навчально-методичного забезпечення дошкільної освіти, підручників, навчальних посібників та іншої навчальної літератури для загальноосвітніх навчальних закладів;

- патронаж навчальних закладів, які мають статус експериментальних майданчиків, і надання їм науково-методичної допомоги;

- вивчення потреб і надання практичної допомоги молодим спеціалістам та іншим педагогічним працівникам, у тому числі в період підготовки їх до атестації; участь у роботі атестаційних комісій, надання на звернення відділу освіти оцінки якості навчально-виховної роботи педагогічних працівників, що атестуються;

- організація і науково-методичне забезпечення роботи з резервом працівників і керівних кадрів закладів освіти району;

- впровадження сучасних освітніх систем і технологій, інтерактивних методів організації навчання і виховання;

- проведення І етапу Всеукраїнського конкурсу “Учитель року”, інших фахових конкурсів і змагань педагогічних працівників; надання переможцям допомоги щодо підготовки їх до участі в наступних етапах змагань;

- взаємодія з Луганським територіальним відділенням Малої академії наук України та іншими учнівськими товариствами, участь у проведенні олімпіад з базових дисциплін, конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт, турнірів тощо; організація підготовки команд та окремих учнів до участі їх у наступних етапах змагань;

- організація інформаційно-комунікаційного обслуговування та використання інформаційно-комунікаційних технологій в навчально-виховному процесі та діяльності навчальних закладів;

- вивчення, узагальнення та впровадження в педагогічну практику досвіду використання інноваційних технологій і сучасних форм організації навчально-виховного процесу;

- формування електронної бази даних щодо перспективного педагогічного досвіду та інноваційної діяльності педагогічних колективів і окремих працівників, створення сучасних науково-методичних матеріалів, фондів навчальної, довідкової, методичної, психолого-педагогічної, наукової, науково-популярної, художньої та іншої літератури і періодичних педагогічних видань;

- проведення масових заходів, спрямованих на поширення інформації щодо дослідно-експериментальної, науково-пошукової роботи та інноваційної діяльності навчальних закладів і окремих педагогічних працівників;

- висвітлення в засобах масової інформації інноваційної діяльності педагогічних колективів та окремих педагогічних працівників і проблем розвитку освіти в районі.

 

Науково-методична рада є постійно діючим колегіальним органом керівництва методкабінетом.

 

Склад науково - методичної ради
комунальної установи «Сватівський районний методичний кабінет»

 

1. Гайдидей О.В. – завідувач комунальної установи «Сватівський районний методичний кабінет», голова ради

2. Христос Т.О. – заступник завідувача комунальної установи «Сватівський районний методичний кабінет», секретар ради

3. Гогіна Т.К. – керівник районного методичної комісії вчителів історії

4. Гончаров Ю.С. – методист комунальної установи «Сватівський районний методичний кабінет»,

5. Деркач Р.Л. – заступник директора з навчально-виховної роботи Сватівської ЗОШ І-ІІІ ст. №8

6. Дзюба К.В. – методист комунальної установи «Сватівський районний методичний кабінет»,

7. Зінченко С.В. – методист комунальної установи «Сватівський районний методичний кабінет»,

8. Левченко Л.Г. – методист ДНЗ «Веселка» м.Сватове

9. Пархоменко Е.Г. – методист комунальної установи «Сватівський районний методичний кабінет»,

10. Пономарьова Т.В. – керівник районної методичної комісії вчителів української мови та літератури

11. Пронько Т.А. – методист комунальної установи «Сватівський районний методичний кабінет»,

12. Рибалка О.В. – методист комунальної установи «Сватівський районний методичний кабінет»,

13. Шаповалова О.М. – методист комунальної установи «Сватівський районний методичний кабінет»,

14. Юхновець О.П. – директор Сватівської ЗОШ І-ІІІ ст. №6

15. Якухіна Н.О. – методист комунальної установи «Сватівський районний методичний кабінет»


 

Повернутися на головну сторінку

↑ наверх