Приміщення Сватівської Міської Ради Сватівська Міська Рада Герб Сватове
     Сватівська Міська Рада

СватовеЗоображення малого герба України


Сватівська міська рада. П’ятого скликання. Сорок друга сесія. РІШЕННЯ від 31 травня 2010 року м. Сватове Про місцеві податки та збори


 

СтатистикаІсторія символів України

Герб України

Флаг України

Гімн України

Державні символи президента УкраїниПовернутися на сторінку "Сесії Сватівської Міської Ради"

Повернутися на сторінку: Сесія № 42 Сватівської Міської Ради

Сесія № 42 Сватівської Міської Ради

 

від 31 травня 2010 року м. Сватове

 

 

 

„Про місцеві податки та збори ”

 

Для формування прибуткової частини міського бюджету, у відповідності з Законом України «Про систему оподаткування», Декретом Кабінету Міністрів України № 56– 93 від 20.05.1993 р., керуючись ст. 26, 30 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,

 

Сватівська міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити на 2010 рік місцеві податки та збори:

— Ринковий збір

— Збір за проведення аукціону, конкурсного розпродажу і лотерей

— Збір за видачу ордера на квартиру

— Податок з реклами — Комунальний податок

— Збір за видачу дозволу на розміщення об’єктів торгівлі та сфери послуг

— Збір з власників собак

— Збір за парковку автотранспорту

— Збір за право використання місцевої символіки

 

2. Затвердити Положення:

— Про ринковий збір (додаток № 1)

— Про збір за проведення аукціону, конкурсного розпродажу і лотерей (додаток № 2)

— Про збір за видачу ордера на квартиру (додаток № 3)

— Про податок з реклами (додаток № 4)

— Про комунальний податок (додаток № 5)

— Про збір за видачу дозволу на розміщення об’єктів торгівлі та сфери послуг (додаток № 6)

— Про збір за парковку автотранспорту (додаток № 7)

— Про збір з власників собак (додаток № 8)

— Про використання місцевої символіки міста Сватове (додаток № 9)

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань соціально – економічного розвитку, житлово-комунального господарства та бюджетної політики.

 

 

 

Сватівський міський голова       М. О. Шерстюк

  

 


 

Додаток № 1
до рішення Тридцятої сесії
Сватівської міської ради
(5 скликання)
від 12 лютого 2009 року

ПОЛОЖЕННЯ

про ринковий збір


 

 1. Загальні положення.

  1. Ринковий збір — це плата за право займання місця для торгівлі на ринках усіх форм власності, в тому числі у павільйонах, на критих та відкритих столах, майданчиках (включаючи орендовані), з автомобілів, мотоциклів, ручних візків тощо, який справляється з юридичних і фізичних осіб, що реалізують сільськогосподарську продукцію, продовольчі та непродовольчі товари у відповідності з Указом Президента України “Про впорядкування механізму сплати ринкового збору” від 28.06.1999 р. № 761/99 Правилами торгівлі на ринках, затвердженими Наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України, Державної податкової адміністрації України, Державного Комітету стандартизації, метрології та сертифікації України від 26.02.02р. № 57/188/84/105.

  2. Ринковий збір стягується на всій території ринку.

 2. Платники ринкового збору.

  1. Платниками ринкового збору є юридичні особи усіх форм власності, їх філіали, відділення представництва та інші відокремлені підрозділи, а також фізичні особи, незалежно від того, здійснюють вони реалізацію товарів на ринках від свого імені чи за дорученням інших фізичних або юридичних осіб, у тому числі згідно відносин трудового найму.

 3. Ставки та порядок стягнення ринкового збору та порядок зарахування.

  1. Ставки ринкового збору встановлюються відповідно додатку № 2 за кожне з зазначених у п. 1.1 цього Положення місце.

  2. У разі, коли юридична чи фізична особа здійснює торгівлю різними видами продукції чи товару, то виходячи із асортименту, який є у продавця, справляється найбільша ставка збору із передбачених у додатку № 2.

  3. Ринковий збір справляється за кожний день торгівлі.

  4. Ринковий збір сплачується до початку торгівлі через касовий апарат адміністрації ринку. На підставі касового чека про сплату ринкового збору особі надається місце для торгівлі.

  5. До місцевого бюджету зараховується 100% ринкового збору.

  6. Кошти, отримані ринком від сплати ринкового збору, перераховуються в місцевий бюджет м. Сватове протягом десяти календарних днів після отримання ринкового збору.

 4. Пільги по сплаті ринкового збору.

  1. Ринковий збір не справляється із підприємств торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування, які розташовані у стаціонарних приміщеннях (магазинах, крамницях) на території ринку, та із власних торгівельно – закупівельних підрозділів ринку незалежно від займаного місця.

  2. Від сплати ринкового збору звільняються:

 • інваліди Великої Вітчизняної війни, учасники бойових дій, учасники ліквідації аварії на ЧАЄС І та ІІ категорії (за одне торгове місце), що особисто реалізують товар (у випадку неможливості здійснювати особисто торгівлю за фізичними вадами здоров’я – їх дружини, чоловіки);

 • учасники Великої Вітчизняної війни, почесні громадяни м. Сватове, ветерани праці, що проживають на території Сватівської міської ради та особисто реалізують продукцію власних підсобних господарств (при наявності довідки міської ради) – за одне торгове місце.

 

 1. Відповідальність платників та контроль за своєчасністю та повнотою перерахування.

  1. Відповідальність за нарахування ринкового збору та своєчасністю сплати його до місцевого бюджету покладається на адміністрацію ринку.

  2. Контроль за сплатою збору здійснюється державною податковою інспекцією, за повнотою надходження ринкового збору до міського бюджету — бухгалтерією міської ради.


 

Додаток 2
до рішення Тридцятої сесії
Сватівської міської ради (5 скликання)
від 12 лютого 2009 року

Положення

про збір за проведення аукціону, конкурсного розпродажу і лотерей

I. Загальні положення

1.1. Збір за право на проведення місцевих аукціонів, конкурсного розпродажу і лотерей (далі  — збір) встановлюється згідно ст. 14 Декрету Кабінету Міністрів України від 20 травня 1993 р. N 56-93 “Про місцеві податки і збори” для компенсації частини витрат бюджету міста Сватове на соціально-культурні заходи.

1.2. Збором обкладається проведення місцевих лотерей, аукціонів і конкурсного розпродажу:

земельних ділянок;

майна підприємств, цехів, виробництв, ділянок, інших підрозділів, які виділяються в самостійні підприємства і є єдиними (цілісними) майновими комплексами;

незавершеного будівництва;

житла;

товарів народного споживання;

продуктів сільського господарства;

продовольчих товарів і ін., окрім аукціонів, конкурсного розпродажу цінних паперів, валюти.

II. Об'єкт оподаткування

Об'єктом обкладення збором за право на проведення в м. Сватове місцевих аукціонів, конкурсного розпродажу і лотерей є вартість заявлених до місцевих аукціонів, конкурсному розпродажу товарів, виходячи з їх початкової ціни або суми, на яку випускається лотерея.

III. Платники збору

3.1. Платниками збору на проведення місцевих аукціонів, конкурсного розпродажу і лотерей є юридичні особи і громадяни, які проводять аукціони, конкурсний розпродаж і лотереї і мають дозвіл (договір, узгодження) відповідних органів державної виконавської влади на проведення місцевих аукціонів, конкурсного розпродажу і лотерей або мають відповідні ліцензії Фонду держмайна України, отримані в установленому порядку.

3.2. Регіональне відділення Фонду державного майна України по Луганській області і його представництва в районах, які безпосередньо проводять аукціони, конкурсний розпродаж, не є платниками збору.

IV. Ставка збору

4.1. Ставу збору за право на проведення місцевих аукціонів, конкурсного розпродажу і лотерей для юридичних осіб складає 0,1 відсотки вартості заявлених до місцевих аукціонів, конкурсному розпродажу товарів або від суми, на яку випускається лотерея.

4.2. Ставка збору за право на проведення лотерей з фізичних лиць рівна трьом неоподатковуваним мінімумам доходу.

4.3. Ставка збору зменшується на 20 відсотків для платників, які проводять аукціони, конкурсний розпродаж і лотереї з благодійноюю метою, і більше 70 відсотків прибутку від яких прямує на благодійні заходи.

V. Порядок нарахування і терміни сплати збору

5.1. Дозвіл (договір, узгодження) за право на проведення аукціонів, конкурсного розпродажу і лотерей видається в порядку, встановленому виконкомом Сватівської міської ради після пред'явлення юридичною особою або громадянином платіжного документа про сплату збору.

5.2. Проведення місцевих аукціонів, конкурсного розпродажу і лотерей юридичними особами, які мають відповідні ліцензії Фонду держмайна України, дозволяється здійснювати після повідомлення про це районній податковій інспекції по місце їх проведення.

5.4. Збір за право на проведення місцевих аукціонів, конкурсного розпродажу і лотерей стягується при видачі дозволу, не пізніше ніж за три дні до їх проведення.

5.5. Розрахунок сплати збору за право на проведення місцевих аукціонів, конкурсного розпродажу і лотерей платники представляють податковим інспекціям одночасно з представленням квартальної (річний) звітності.


 

VI. Відповідальність платників і контроль

податкових організацій

6.1. Відповідальність за правильність нарахування, своєчасність сплати збору покладається на платників збору відповідно до чинного законодавства.

6.2. Контроль за сплатою збору здійснюється податковими органами в м. Сватове.


 

Додаток № 3
до рішення Тридцятої сесії
Сватівської міської ради
(5 скликання)
від 12 лютого 2009 р.

ПОЛОЖЕННЯ

про збір за видачу ордера на квартиру

 1. Загальні положення.

Збір за видачу ордера на квартиру сплачується за послуги, зв’язані з видачею документа, який дає право на заселення квартири.

  1. Платники збору.

Платники збору є фізичні особи, які мають право на одержання ордера на житлове упорядковане приміщення.

 1. Ставки збору.

Ставка збору за видачу ордера на заселення квартири складає 30% неоподаткованого мінімуму доходу громадян.

 1. Порядок зарахування та строки сплати збору.

  1. Збір за видачу ордера на квартиру сплачується в міський бюджет м. Сватове.

  2. Облік надходжень збору за видачу ордера на квартиру здійснюється юристом виконкому міськради.

 2. Відповідальність платників за сплату збору.

  1. Відповідальність за правильність нарахування та своєчасність сплати збору до бюджету покладається на платників у відповідності з діючим законодавством.

  2. Контроль за сплатою збору здійснюється державною податковою адміністрацією та виконкомом Сватівської міської ради.


 

Додаток № 4
до рішення Тридцятої сесії
Сватівської міської ради
(5 скликання)
від 12 лютого 2009 року

ПОЛОЖЕННЯ

про податок з реклами

 1. Загальні положення

  1. Рекламою є інформація про особу чи товар, розповсюджена в будь-якій формі та в будь-який спосіб і призначена сформувати або підтримати обізнаність споживачів реклами та їх інтерес щодо таких осіб чи товару.

  2. Реклама розповсюджується шляхом розміщення в середині будинків і споруд; на спеціальних тимчасових і стаціонарних конструкціях, розташованих на відкритій місцевості, а також на зовнішніх поверхнях будинків, споруд, на елементах вуличного обладнання, над проїжджою частиною вулиць і доріг; на території підприємств транспорту загального користування, зовнішній та внутрішній поверхнях транспортних засобів та споруд підприємств транспорту загального користування; на телебаченні та радіо; у друкованих засобах масової інформації.

  3. Засоби, що використовуються для доведення реклами до її споживача називаються рекламними засобами.

  4. Реклама має бути чітко відокремлена від іншої інформації, незалежно від форм чи способів розповсюдження, таким чином, щоб її можна було ідентифікувати як рекламу.

  5. Розміщення зовнішньої реклами на території Сватівської міської ради проводиться на підставі дозволів, що надаються виконавчим комітетом Сватівської міської ради та в порядку встановленому міською радою.

 2. Платники податку з реклами

  1. Платниками податку з реклами є фізичні та юридичні особи, які виробляють та розповсюджують рекламу будь-якими рекламними засобами.

 3. Об’єкти податку

  1. Об’єктом податку з реклами є вартість послуг за виробництво, установку або розповсюдження реклами

 4. Вартість послуг

  1. Вартість послуг складається з:

 • вартості за розміщення об’яви в засобах масової інформації;

 • вартості виготовлення рекламного засобу (стенда, вивіски);

 • вартості виготовлення проектно-виробничих робіт;

 • вартості витрат на виготовлення реклами.

 1. Податок з одноразової реклами сплачується під час встановлення та розміщення реклами у розмірі 0,1% вартості послуг.

 2. Податок з реклами розміщеній на тривалий час сплачується щомісячно протягом строку розміщення реклами у розмірі 0,5 % вартості послуг

 3. Від сплати податку з реклами звільняються:

 • реклама благочинних підприємств;

 • реклама органів місцевого самоврядування.

 1. Податок з реклами перераховується в місцевий бюджет м. Сватове не пізніше 15 числа за звітним періодом.

 2. Платникам податку з реклами щомісячно не пізніше 20 числа за звітним періодом подавати до податкової інспекції розрахунки про сплату податку.

 3. Відповідальність за нарахування, повноту та своєчасність сплати податку покладається на платників у відповідності з діючим законодавством.

 4. Контроль за повнотою, правильністю та своєчасністю сплати податку з реклами здійснюється державною податковою адміністрацією.


 

Додаток № 5
до рішення Тридцятої сесії
Сватівської міської ради
(5 скликання)
від 12 лютого 2009 р.

ПОЛОЖЕННЯ

про комунальний податок

 1. Загальні положення.

  1. Платники податку.

Платниками податку являються підприємства, установи, організації всіх форм власності та організаційно-правових форм, їх філіали, структурні підрозділи, які мають окремий баланс та рахунок в закладах банку.

 1. Об’єкт оподаткування.

Об’єктом оподаткування є річний фонд оплати праці, обчислений виходячи з неоподаткованого мінімуму доходів громадян, встановленого діючим законодавством та середньоспискової чисельності штатних працівників спискового складу.

 1. Джерела оплати.

Комунальний податок, внесений за рахунок коштів юридичних осіб, відноситься на собівартість продукції (робіт, послуг).

 1. Ставка податку та податок сплати.

  1. Ставка податку встановлюється в розмірі 10 % річного фонду оплати праці, обчисленого виходячи з неподаткового мінімуму доходу громадян.

  2. Сума податку визначається платником самостійно, виходячи з величини оподатковуваного фонду оплати праці та ставки податку, перераховується щомісячно не пізніше 30 числа місяця наступного за звітним місяцем.

  3. Кошти перераховуються в місцевий бюджет м. Сватове

 2. Пільги по сплаті податку.

Від сплати комунального податку звільняються бюджетні організації, організації планово – дотаційні, сільськогосподарські підприємства.

 1. Відповідальність платників та контроль за повнотою сплати податку.

  1. Відповідальність за повноту та своєчасність сплати податку покладається на платників.

  2. Контроль за повнотою та своєчасністю сплати податку здійснюється податковою адміністрацією та виконкомом Сватівської міської ради.


 

Додаток № 6
до рішення Тридцятої сесії
Сватівської міської ради
(5 скликання)
від 12 лютого 2009 р.

ПОЛОЖЕННЯ

про збір за видачу дозволу на розміщення об’єктів

торгівлі та сфери послуг в м. Сватове

Це положення встановлює ставку та механізм стягнення збору за видачу дозволу на розміщення об’єктів торгівлі та сфери послуг, а також встановлює процедуру видачі, зупинення та анулювання дозволу на розміщення об’єктів торгівлі та сфери послуг на території міста Сватове.

 1. Загальні положення.

  1. Збір за видачу дозволу на розміщення об’єкта торгівлі та сфери послуг – це плата за оформлення та видачу дозволів на розміщення об’єктів торгівлі та сфери послуг в м. Сватове.

  2. Дозвіл на розміщення об’єкта торгівлі та сфери послуг – це єдиний документ встановленого зразка, що дає право суб’єкту господарювання здійснювати торгівлю та надавати послуги у визначеному місці.

 1. Платники збору.

Збір за видачу дозволу на розміщення об’єктів торгівлі та сфери послуг справляється з юридичних і фізичних осіб, які реалізують сільськогосподарську, промислову продукцію та інші товари і надають послуги в спеціально відведених для цього місцях.

 1. Ставки збору..

  1. Ставка збору стягується з кожного об’єкта торгівлі чи сфери послуг одноразово.

  2. Для суб’єктів господарювання, що постійно здійснюють торгівлю та надають послуги в спеціально відведених місцях ( магазини, склади, кіоски, кімнати в будівлі, орендовані частини кімнат (торгівельні місця) та інші), ставка збору становить 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за весь термін здійснення торгівлі.

  3. За одноразову торгівлю чи одноразове надання послуг суб’єктом господарювання ставка збору становить один неоподатковуваний мінімум громадян в день.

  4. Суб’єкти господарювання – платники єдиного податку отримують дозвіл на розміщення об’єкта торгівлі чи сфери послуг без сплати збору.

4. Порядок і терміни сплати збору.

4.1. Збір сплачується платниками збору до отримання дозволу.

4.2. Кошти збору за видачу дозволу перераховуються до міського бюджету.

 1. Відповідальність платників збору.

5.1. Відповідальність за повноту та своєчасність сплати збору покладається на

платників збору відповідно до чинного законодавства.

5.2. Зайві суми, сплачені платниками збору, повертаються їм згідно з

законодавством.

 1. Видача дозволу на розміщення об’єктів торгівлі та сфери послуг

  1. Дозвіл на розміщення об’єктів торгівлі та сфери послуг видає Сватівська міська рада.

  2. Під час здійснення торгівлі та при наданні послуг дозвіл повинен знаходитись на об’єкті торгівлі та сфери послуг.

  3. Дозвіл видається на підставі заяви.

До заяви додаються наступні документи:

 • копія свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності;

 • документ, що засвідчує внесення плати за збір на розміщення об’єкта (для платників єдиного податку – копія свідоцтва платника єдиного податку);

 • документ, що підтверджує наявність відповідних приміщень за призначенням (свідоцтво про власність на приміщення; договір оренди чи суборенди за згодою власника);

 • копії договору оренди земельної ділянки, або державний акт на право постійного користування земельною ділянкою;

 • копії ліцензій на види діяльності, передбачені ст. 4 Закону України “Про підприємництво”;

 • копія договору з КП “Сватове-благоустрій” на розміщення твердих побутових відходів на міському полігоні;

 • копія паспорта та ідентифікаційного коду;

 • листи узгодження (висновки, дозволи) органів санітарного та пожежного контролю (нагляду) на початок роботи об’єкту торгівлі та сфери послуг.

У разі оренди суб’єктом господарювання площі в спеціалізованих торговельних закладах додаються лише копії дозволів на початок роботи такого об’єкту – торговельного закладу, без додаткових погоджень органів санітарного та пожежного контролю (нагляду), за винятком орендарів, які реалізують в цих закладах продукти харчування і харчові добавки, предмети гігієни та санітарії, косметично-парфумерні вироби, товари побутової хімії та дитячого асортименту.

  1. Дозвіл видається за встановленою формою.

 1. Термін дії дозволу.

  1. Дозвіл видається на кожний об’єкт терміном на один рік;

  2. У разі втрати дозволу, видається його дублікат на підставі заяви суб’єкта господарювання, за видачу дублікату встановлюється плата у розмірі 50 % вартості дозволу;

  3. Сватівська міська рада має право зупинити дію дозволу у разі:

 • порушення порядку заняття торгівельною діяльністю і правил торгівельного обслуговування населення, правил побутового обслуговування населення, санітарних правил;

 • не усунення суб’єктом господарювання порушень, які були виявлені попередньою перевіркою відповідними органами, у встановлений термін;

 • порушення законодавства України про працю, зокрема за наявності заборгованості по заробітній платі працівникам.

  1. Сватівська міська рада має право анулювати дозвіл без повернення суми сплаченого збору у разі:

 • передачі суб’єктом господарювання дозволу іншій особі;

 • повторного порушення суб’єктом господарювання ст. 24 Закону України “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”, правил торговельного обслуговування населення, регламентованих постановами Кабінету Міністрів України від 08.02.1995 року № 108 “Про Порядок заняття торговельною діяльністю і правила торговельного обслуговування населення” та від 16.05.1994 р. № 313 “Правила побутового обслуговування населення”, а також правил здійснення інших видів надання послуг.

  1. Зупинення, анулювання та видача дозволу здійснюється на підставі розпорядження Сватівського міського голови.

 1. Прикінцеві положення.

Суб’єктам господарювання, що здійснюють торгівельну діяльність та надають послуги у м. Сватове привести раніше видані документи по дозволах на розміщення об’єктів торгівлі та сфери послуг у відповідність до цього положення.
 


 

Додаток 7
до рішення Тридцятої сесії
Сватівської міської ради (5 скликання)
від 12 лютого 2009 року

Положення

про збір за парковку автомобілів у м. Сватове

I. Загальні положення

Збір за парковку автомобілів встановлений згідно з Декретом Кабінету Міністрів України від 20 травня 1993 року N 56-93 “Про місцеві податки і збори”.

II. Платники збору

Платниками збору за парковку автомобілів є юридичні особи та громадяни, які паркують автомобілі в спеціально обладнаних або відведених для цього місцях.

III. Ставка збору

3.1. Встановити ставки збору за парковку автотранспорту з розрахунку за одну годину парковки 3 відсотки неоподаткованого мінімуму доходів громадян в спеціально обладнаних місцях та 1 відсоток у відведених місцях.

Збір за парковку автотранспорту сплачується водіями на місці парковки.

3.2. Ставка збору зменшується на 50 відсотків для ветеранів Великої Вітчизняної та локальних воєн, а також громадян, що користуються пільгами, передбаченими Законом України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”.

3.3. Від збору за парковку автомобілів звільняються інваліди-власники автомобілів з ручним управлінням.

IV. Порядок нарахування та строки сплати збору

4.1. Збір за парковку автомобілів сплачується водіями на місці парковки в момент постановки транспортного засобу на стоянку шляхом придбання квитанції встановленого зразка.

4.2. Стягнення збору за парковку автомобілів здійснюється представником підприємства визначеного виконавчим комітетом Сватівської міської ради.

4.3. Сплата збору засвідчується квитанцією встановленого зразка.

4.4. Корінець квитанції про сплату збору є звітним документом і зберігається в установленому порядку для перевірки і контролю.

4.5. . Контроль за виконанням правил парковки здійснюють працівники Сватівського ДАІ.

4.6. Отримані кошти збору за парковку автомобілів перераховуються до місцевого бюджету м. Сватове.

4.7. Перерахування коштів збору за парковку автомобілів проводиться підприємством, який провів стягнення, протягом десяти календарних днів, наступних за останнім днем граничного терміну для подання розрахунку сплати збору.

4.8. Розрахунок сплати збору за парковку автомобілів подається протягом 20 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного місяця.

V. Джерела сплати збору

Джерелом збору для юридичних осіб являється собівартість продукції, а для фізичних осіб — власні кошти.

VI. Відповідальність платника та контроль

податкових організацій

6.1. Відповідальність за повноту сплати збору покладається на платників збору відповідно до чинного законодавства.

6.2. При фактичному перевищенні більш як на годину оплаченого водієм часу перебування автомобіля на місці парковки здійснюється перерахунок сплати збору.

6.3. Контроль за повнотою, правильністю та своєчасністю сплати збору за парковку автомобілів здійснюється державними податковими інспекціями міста.


 

Додаток № 8
до рішення Тридцятої сесії
Сватівської міської ради
(5 скликання)
від 12 лютого 2009 р.

ПОЛОЖЕННЯ

про збір з власників собак


 

 1. Загальні положення.

  1. Збір з власників собак встановлюється у відповідності з п. 2 ст. 14 та п. 3 ст. 15 Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про систему оподаткування”.

  2. Об’єктом оподаткування є фізичне утримання власником собак в місті.

2. Платники збору.

2.1. Платниками збору з власників собак є громадяни-власники собак, які проживають в багатоповерхових будинках державного та громадського житлового фонду та приватизованих квартирах.

 1. Ставка збору.

Збір з власників собак стягується один раз на рік.

Ставка збору встановлюється в розмірі 10% неподаткового мінімуму доходу громадян за кожну собаку.

 1. Порядок нарахування сплати збору з власників собак.

  1. Громадяни, які мають собак, зобов’язані зареєструвати їх в МКП «Добробут» або організації, на балансі якої перебуває житловий фонд.

  2. Реєстрація власників собак та стягнення збору покладається на МКП «Добробут» та організації, на балансі яких перебуває житловий фонд. Для цього вказані органи заводять окремі особові рахунки, в яких відображається адреса власника собак та відмітка про сплату збору.

  3. Суми платежів за збір зараховуються до місцевого бюджету м. Сватове.

  4. Власники собак сплачують збір у встановленому розмірі через відділення ощадбанку один раз на рік.

 2. Пільги по сплаті збору.

Від сплати збору звільняються особи, в яких собаки виконують функції поводирів.

 1. Відповідальність платників та контроль за повнотою плати збору.

  1. Відповідальність за своєчасність та повноту сплати збору до бюджету покладається на платників у відповідності з діючим законодавством.

  2. Контроль за повнотою та своєчасністю перерахування до бюджету коштів від збору здійснюється державною податковою адміністрацією при проведенні документальних перевірок органів житлово – побутового господарства, на які покладені функції по стягненню цього збору та виконком Сватівської міської ради.


 

 

Додаток № 9
до рішення Тридцятої сесії
Сватівської міської ради
(5 скликання)
від 12 лютого 2009 року


 

ПОЛОЖЕННЯ

про збір за право на використання символіки міста Сватове

I. Загальні положення

1.1. Збір за право на використання символіки м. Сватове (далі -Збір) встановлений згідно з Декретом Кабінету Міністрів України від 20.05.93 N 56-93 “Про місцеві податки і збори” та Закону України від 18.02.2003 N 1271-IV (1271-15, 1251-12) “Про систему оподаткування”

1.2. До місцевої символіки відносяться: Це: герб м. Сватове; прапор м. Сватове; назви (похідні від назв) історичних пам’яток міста, які використовуються в найменуваннях підприємств або окремих видах продукції (крім найменувань, які слугують для визначення місцезнаходження); зображення об’єктів історичних пам’яток міста, які використовуються при виготовленні друкованої (за виключенням бланків ділових паперів), сувенірної, рекламної продукції тощо.

1.3. Використання символіки м. Сватове (в назвах підприємств, товарних знаках, при виготовленні продукції, наданні послуг, здійсненні робіт) з комерційною метою дозволяється тільки при наявності дозволу, наданого виконавчим комітетом Сватівської міської ради.

1.4. Юридичні особи та громадяни, які не отримали дозвіл у встановленому порядку, але використовують символіку м. Сватове з комерційною метою, несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.

II. Об’єкт оподаткування

2.1. Об’єктом оподаткування збором для юридичних і фізичних осіб є виготовлена продукція (виконані роботи, надані послуги) з використанням символіки м. Сватове з комерційною метою.

2.2. Розрахунковою базою оподаткування збором юридичних осіб є:

- загальна вартість виробленої продукції (виконаних робіт, наданих послуг) підприємств, організацій, установ, у власних назвах або товарних знаках яких використовується символіка міста у комерційних цілях;

- вартість окремих видів продукції (робіт, послуг), при виготовленні (виконанні, наданні) яких використовується символіка м. Сватове.

2.3. Базою оподаткування збором фізичних осіб є виготовлення продукції (виконання робіт, надання послуг) з використанням символіки міста з комерційною метою.

III. Платники збору

Платниками збору є юридичні особи, включаючи підприємства з іноземними інвестиціями, філії та інші відокремлені підрозділи підприємств і організацій, які здійснюють діяльність на території м. Сватове, а також окремі громадяни, які у встановленому порядку займаються підприємницькою діяльністю і використовують символіку м. Сватове з комерційною метою, крім підприємств, установ та організацій, а також інших суб’єктів підприємницької діяльності, які використовують в найменуваннях слово Сватове та похідні від нього для визначення свого місцезнаходження.

IV. Ставка збору

4.1. Збір з юридичних осіб стягується у розмірі 0,1 відсотка вартості виробленої продукції (виконаних робіт, наданих послуг) з використанням символіки м. Сватове (за вирахуванням податку на додану вартість).

4.2. Для громадян, які займаються у встановленому порядку підприємницькою діяльністю, розмір збору становить п’ять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на рік.

V. Пільги

5.1. Від сплати збору звільняються:

5.1.1. Юридичні особи при виготовленні хлібобулочних виробів (згідно з ГОСТ 168814-88 “Термины и определения"), в назві яких використовується символіка м. Сватове (наприклад, хліб “Сватівський").

5.1.2. Бюджетні установи, у найменуванні яких є назви (або похідні від них) об’єктів та історичних пам’яток, віднесені до символіки м. Сватове.

5.1.3.. Громадські та релігійні організації, благодійні фонди, у назвах яких використовується символіка м. Сватове.

5.2. У разі здійснення установами і організаціями, зазначеними у підпункті 5.1.3, комерційної діяльності ними сплачується збір за використання символіки м. Сватове в частині здійснення комерційної діяльності.

5.3. Роз’яснення з питань щодо надання пільг по сплаті збору за право на використання символіки м. Сватове надаються Сватівською міжрайонною Державною податковою адміністрацією

VI. Порядок нарахування та строки сплати збору

6.1. Громадяни, які у встановленому порядку займаються підприємницькою діяльністю і з комерційною метою використовують символіку м. Сватове, сплачують збір один раз на рік до одержання дозволу.

6.2. Підприємства (юридичні особи) розрахунок сплати збору за право на використання символіки м. Сватове подають Державній податковій інспекції за місцем реєстрації платника не пізніше сорока календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного кварталу, за формою згідно з наказом Державної податкової адміністрації України від 24.12.2003 N 622 “Про затвердження форми податкового розрахунку збору за право на використання місцевої символіки”.

6.3. Збір за право на використання символіки м. Сватове сплачується підприємствами та організаціями щоквартально не пізніше десяти календарних днів, наступних за останнім днем граничного строку для подання розрахунку сплати збору.

6.4. Кошти збору за право на використання символіки м. Сватове перераховуються платником до місцевого бюджету м. Сватове.

VII. Джерело сплати збору

Збір за право на використання символіки м. Сватове, внесений за рахунок коштів юридичних осіб, відноситься до собівартості продукції (робіт, послуг).

VIII. Відповідальність платників та контроль

податкових організацій

8.1. Відповідальність за повноту, правильність обчислення та своєчасність сплати збору покладається на платників збору відповідно до чинного законодавства.

8.2. Надлишкові суми збору, сплачені платниками, зараховуються в рахунок майбутніх платежів або повертаються їм згідно з чинним законодавством.

8.3. Стягнення не внесених в установлений термін сум збору здійснюється згідно з чинним законодавством.

8.4. Контроль за повнотою, правильністю обчислення та своєчасністю сплати збору за право на використання символіки м. Сватове здійснюється державними податковими органами у м. Сватове.

 

 

Повернутися на сторінку: Сесія № 42 Сватівської Міської Ради

Повернутися на сторінку "Сесії Сватівської Міської Ради"

 

 

 

 

Прапор України


     Сватівська Міська Рада

Сватове

  Статистика сайта
Авторське право © 2007 - 2022 Сватівська Міська Рада - Всі права захищені

У разі використання матеріалів сайту посилання на www.svatovo.ws є обов'язковим.