Приміщення Сватівської Міської Ради Сватівська Міська Рада Герб Сватове
     Сватівська Міська Рада

СватовеЗоображення малого герба України


Сватівська міська рада. П’ятого скликання. Сорок друга сесія. РІШЕННЯ від 31 травня 2010 року м. Сватове Про бюджет Сватівської міської ради на 2010 рік


 

СтатистикаІсторія символів України

Герб України

Флаг України

Гімн України

Державні символи президента УкраїниПовернутися на сторінку "Сесії Сватівської Міської Ради"

Повернутися на сторінку: Сесія № 42 Сватівської Міської Ради

Сесія № 42 Сватівської Міської Ради

 

від 31 травня 2010 року м. Сватове

 

 

 

„Про бюджет Сватівської
         міської ради на 2010 рік ”

 

Розглянувши та обговоривши проект бюджету Сватівської міської ради на 2010 рік, приймаючи до уваги висновки, пропозиції постійних депутатських комісій, виконавчого комітету міської ради, відповідно до ст..143,144 Конституції України від 28 червня 1996 року, керуючись Бюджетним Кодексом України його статтями 21-24, 63-66,69,71-77,88,91,96,101, Законами України : «Про Державний бюджет України на 2010 рік» №2154-VI від 27 квітня 2010 року, «Про бюджетну систему України» від 5 грудня 1990 р., “Про систему оподаткування” №1251-ХІІ від 25 червня 1991 року, “Про оподаткування прибутку підприємств” №283/97 –ВР від 22 травня 1997 р.,“Про плату за землю” №2535-ХІІ від 3 липня 1992 р., “Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів” № 1963-ХІІ від 11 грудня 1991 р., “Про фіксований сільськогосподарський податок” № 320-ХІУ від 17 грудня 1998 р., “Про оздоровлення та відпочинок дітей” №375-VI від 04 вересня 2008 року, “Про між бюджетні відносини між районним бюджетом та бюджетами територіальних громад сіл, селищ, міст та їх об’єднань” № 1953 – ІУ від 1 липня 2004 р. та внесених до нього змін згідно постанови Кабінету Міністрів «Деякі питання врегулювання між бюджетних відносин» № 327 від 23 квітня 2010 р., Декретів КМУ “Про державне мито” №7-93 від 21 січня 1993 р. “Про місцеві податки і збори” №56-93 від 20 травня 1993 р., враховуючи рішення Сватівської районної ради від 31 травня 2010 р. “Про районний бюджет на 2010 рік”, відповідно до статей 16, 26, 61-64, 66, 69 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,

 

Сватівська міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Установити загальний обсяг доходів міського бюджету на 2010 рік у сумі 8103,883 тис. грн.. Обсяг доходів загального фонду визначити у сумі 7537,000тис. грн., спеціального фонду бюджету – 566,883 тис. грн., у т.ч. бюджету розвитку – 18,400 тис. грн. (додаток № 1).

2. Затвердити загальний обсяг видатків міського бюджету на 2010 рік у сумі 8103,883 тис. грн., у т.ч. обсяг видатків загального фонду бюджету у сумі 7537,000 тис. грн. та видатків спеціального фонду бюджету – 566,883 тис. грн. за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів (додаток № 2) та головними розпорядниками коштів (додаток №3).

3. Установити розмір оборотної касової готівки міського бюджету у сумі 150,000 тис. грн.

4. Затвердити обсяги між бюджетних трансфертів (додаток № 4) на 2010 рік :

коштів, що передаються до районного бюджету, у сумі 945,042 тис. грн.

5. Установити, що перерахування коштів, що передаються до районного бюджету здійснюється шляхом застосування нормативів щоденних відрахувань від надходжень до загального фонду міського бюджету згідно із додатком № 4 до цього рішення.

6. Установити обсяг та розподіл надання кредитів з міського бюджету, у сумі 60,000тис.грн.в 2010 році. (додаток №7).

7. Затвердити перелік об’єктів (додаток № 5), фінансування яких буде здійснено за рахунок коштів бюджету розвитку.

8. Установити обсяг резервного фонду міського бюджету на 2010 рік у сумі 20,000 тис. грн.

9. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду міського бюджету на 2010 рік за їх економічною структурою відповідно до статті 27 Закону України «Про Державний бюджет України на 2010 рік»:

• оплата праці працівників бюджетних установ (код 1110);

• нарахування на заробітну плату (код 1120);

• забезпечення продуктами харчування (код 1133);

• оплата комунальних послуг та енергоносіїв ( код 1160);

• поточні трансферти населенню (код 1340);

• поточні трансферти місцевим бюджетам ( райбюджету) ( код 1320).

 

10. Затвердити в складі видатків міського бюджету кошти на реалізацію державних та регіональних галузевих програм на загальну суму 202,988тис. грн. (додаток №8).

11. Дозволити голові в міжсесійний період здійснювати виплату матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових питань та оздоровлення його заступникам та секретарю ради згідно розрахунків та в межах затверженного штатного розпису на 2010 рік з подальшим затвердженням на наступній сесії.

5. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних (фізичних) показниках на 2010 рік по кожній установі Сватівської міської ради (додаток № 6). При виконанні бюджету забезпечити в повному обсязі проведення розрахунків за електричну енергію, теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості по оплаті вищезазначених товарів та послуг, збільшення лімітів споживання енергоносіїв у натуральних (фізичних) показниках.

12. Установити, що комунальні унітарні підприємства та їх об’єднання сплачують до загального фонду міського бюджету частину чистого прибутку (доходу), для підприємств комунальної власності Сватівської міської ради за результатами фінансово-господарської діяльності у 2010 році у розмірі 15 відсотків від чистого прибутку з щоквартальним ії перерахуванням.

13. Якщо обсяги власних надходжень бюджетних установ перевищують відповідні витрати, встановлені додатками №1, №2 до цього рішення, міська рада спрямовує такі суми, у першу чергу на погашення заборгованості з оплати праці, нарахувань на заробітну плату, комунальних послуг та енергоносіїв.

У разі, якщо відсутня така заборгованість, розпорядник бюджетних коштів спрямовує:

50 відсотків коштів – на заходи, які здійснюються за рахунок відповідних надходжень;

50 відсотків коштів – на заходи, які необхідні для виконання основних функцій, але не забезпечені коштами загального фонду бюджету за відповідною бюджетною функцією.

При цьому, міська рада здійснює коригування обсягів взятих бюджетних зобов’язань по загальному фонду бюджету для проведення видатків по цих зобов’язаннях зі спеціального фонду бюджету.

14. Передбачити на 2010 рік фінансову підтримку міської громадської організації ветеранів у вигляді поточних трансфертів в обсязі 60,000 тис. грн.

15. Додатки № 1 – 8 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

16. Це рішення набирає чинності з 1 січня 2010 року.

17. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань соціально-економічного розвитку, житлово-комунального господарства та бюджетної політики.

 

 

 

Сватівський міський голова       М. О. Шерстюк

  

Повернутися на сторінку: Сесія № 42 Сватівської Міської Ради

Повернутися на сторінку "Сесії Сватівської Міської Ради"

 

 

 

 

Прапор України


     Сватівська Міська Рада

Сватове

  Статистика сайта
Авторське право © 2007 - 2022 Сватівська Міська Рада - Всі права захищені

У разі використання матеріалів сайту посилання на www.svatovo.ws є обов'язковим.