Приміщення Сватівської Міської РадиСватівська Міська РадаГерб Сватове
     Сватівська Міська Рада

СватовеЗоображення малого герба України


Правила розміщення зовнішньої реклами на території Сватівської міської ради
 

Статистика

Історія символів України

Герб України

Флаг України

Гімн України

Державні символи президента України Повернутися на сторінку "Благоустрій. Нормативні документи"

Правила розміщення зовнішньої реклами на території Сватівської міської ради

 

 

 

Схвалені виконавчим комітетом Сватівської міської ради 22 квітня 2004 року, рішення № 440   Додаток № 1 до рішення Сімнадцятої сесії Сватівської міської ради (24 скликання) від 25 червня 2004 року

 

 

 

 

1. Ці Правила регулюють відносини, що виникають у зв’язку з розміщенням зовнішньої реклами на території Сватівської міської ради, та визначають порядок надання дозволів на розміщення такої реклами.

 

2. У цих Правилах терміни вживаються у такому значенні:

 

алея — дорога в парку, саду, сквері, лісопарку, на бульварі, обсаджена, як правило, з обох боків деревами та чагарниками;

 

виконавчий орган ради — виконавчий комітет Сватівської міської ради;

 

дозвіл — документ установленої форми, виданий розповсюджувачу зовнішньої реклами на підставі рішення виконавчого органу Іванівської міської ради, який дає право на розміщення зовнішньої реклами на певний строк та у певному місці;

 

місце розташування засобу — площа зовнішньої поверхні будинку, споруди, елемента вуличного обладнання або відведеної території на відкритій місцевості у межах населеного пункту, що надається розповсюджувачу зовнішньої реклами в тимчасове користування власником або уповноваженим ним органом (особою);

 

пішохідна доріжка — елемент дороги, призначений для руху пішоходів, облаштований у її межах чи поза нею і позначений дорожнім знаком;

 

спеціальні конструкції — тимчасові та стаціонарні рекламні засоби (світлові та несвітлові, наземні та не наземні (повітряні) плоскі та об’ємні стенди, щити, панно, транспаранти, тролі, таблички, короби, механічні, динамічні, електронні табло, екрани, панелі, тумби, складні просторові конструкції, аеростати, повітряні кулі тощо), які використовуються для розміщення реклами.

 

Інші терміни застосовуються у значенні, наведеному в Законі України “Про рекламу”.

 

3. Зовнішня реклама розміщується на підставі дозволі та у порядку, встановленому виконавчим органом міської ради. Справляння плати за видачу зазначених дозволів виконавчим комітетом Іванівської міської ради забороняється.

 

4. На територіях, будинках і спорудах зовнішня реклама розміщується за згодою їх власників або уповноважених ними органів (осіб) з урахуванням архітектурних, функціонально-планувальних, історико-культурних чинників, типології елементів місцевого середовища та з додержанням правил благоустрою території Сватівської міської ради.

 

5. Для регулювання діяльності з розміщення зовнішньої реклами Сватівською міською радою утворюється комісія (далі – робочий орган). Робочий орган не може виступати заявником на розміщення зовнішньої реклами та одержувати дозвіл. У процесі регулювання діяльності із розміщення зовнішньої реклами робочим органом залучаються на громадських засадах представники об’єднань громадян та об’єднань підприємств, які провадять діяльність у сфері реклами.

 

6. До повноважень робочого органу належать:

 

розгляд заяв розповсюджувачів зовнішньої реклами на надання дозволу, внесення змін у дозвіл, переоформлення дозволу та продовження строку його дії;

 

надання у разі потреби розповсюджувачам зовнішньої реклами архітектурно-планувальних завдань на опрацювання проектно-технічної документації для розташування складних (дахових) рекламних засобів;

 

прийняття рішення про встановлення пріоритету заявника на місце розташування рекламного засобу, продовження строку, на який встановлено зазначений пріоритет, або про відмову в установленні такого пріоритету;

 

підготовка проекту рішення виконавчого органу ради щодо надання дозволу чи про відмову у його наданні;

 

видача дозволу на підставі рішення виконавчого комітету Іванівської міської ради;

 

ведення інформаційного банку даних місць розташування рекламних засобів, плану їх розміщення та надання в установленому порядку інформації для оновлення даних містобудівного кадастру населених пунктів;

 

подання територіальним органам спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів в області матеріалів про порушення порядку розповсюдження та розміщення реклами;

 

підготовка і подання виконавчому комітету Іванівської міської ради пропозицій щодо розмірів плати за надання послуг робочим органом на підставі калькуляції витрат для прийняття відповідного рішення.

 

Робочий орган здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

 

7. Робочий орган може надавати такі платні послуги: виготовлення топогеодезичних матеріалів знімання місцевості (М 1 : 500) з прив’язкою місця розташування наземного рекламного засобу та позначенням виду робіт;

 

розроблення проектно-технічної документації для розташування складних (дахових) рекламних засобів;

 

надання розповсюджувачам зовнішньої реклами інформації про можливі місця розташування рекламних засобів;

 

надання вихідних даних на проектування та розроблення проектно-кошторисної документації для розташування складних (дахових) рекламних засобів;

 

погодження питання щодо надання дозволу із заінтересованими органами (особами).

 

8. Зазначені у пункті 7 цих Правил послуги розповсюджувач зовнішньої реклами може одержати в інших органах, установах та організаціях.

 

9. Для одержання дозволу заявник подає робочому органу заяву за формою згідно з додатком 1, до якої додаються:

 

фотокартка або комп’ютерний макет місця (розміром не менше як 6 на 9 сантиметрів), на якому планується розташування рекламного засобу, та ескіз рекламного засобу з конструктивним рішенням;

 

копія свідоцтва про державну реєстрацію заявника як юридичної особи або фізичної особи — підприємця.

 

10. За наявності документів, передбачених пунктом 9 цих Правил, заява протягом трьох

 

Повернутися на сторінку "Благоустрій. Нормативні документи"

 
     Сватівська Міська Рада

Сватове

  Статистика сайта
Авторське право © 2007 - 2023 Сватівська Міська Рада - Всі права захищені

У разі використання матеріалів сайту посилання на www.svatovo.ws є обов'язковим.