Приміщення Сватівської Міської РадиСватівська Міська РадаГерб Сватове
     Сватівська Міська Рада

СватовеЗоображення малого герба України


Рішення "Про бюджет Сватівської міської ради на 2009 рік"


 

Статистика


Символи Сватове

Історія символів України

Герб України

Флаг України

Гімн України

Державні символи президента України 

Рішення "Про бюджет Сватівської міської ради на 2009 рік"

 

Сватівська міська рада (П’ятого скликання)
Тридцята сесія
РІШЕННЯ Від 12 лютого 2009 року м. Сватове
„Про бюджет Сватівської міської ради на 2009 р.”

 

РІШЕННЯ

 

Розглянувши та обговоривши проект бюджету Сватівської міської ради на 2009 рік, приймаючи до уваги висновки, пропозиції постійних депутатських комісій, виконавчого комітету міської ради, відповідно до ст..143,144 Конституції України від 28 червня 1996 року, керуючись Бюджетним Кодексом України, його статтями 21-24, 63-66,69,71-77,88,91,96,101,

Законами України „Про бюджетну систему України” від 5 грудня 1990 р., „Про систему оподаткування” №1251-ХІІ від 25 червня 1991 року, „Про оподаткування прибутку підприємств” №283/97-ВР від 22 травня 1997 р., „Про плату за землю” №2535-ХІІ від 3 липня 1992 р., „Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів” № 1963-ХІІ від 11 грудня 1991 р., „Про фіксований сільськогосподарський податок” № 320-ХІУ від 17 грудня 1998 р., „Про державний бюджет України на 2009 рік” № 835-УІ від 26 грудня 2008 р.

Законом України „Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених статтею 57 Закону України „Про освіту” педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів”, Законом України „Про оздоровлення та відпочинок дітей” №375-VI від 04 вересня 2008 року.

Законом України „Про між бюджетні відносини між районним бюджетом та бюджетами територіальних громад сіл, селищ, міст та їх об’єднань” № 1953-ІУ від 1 липня 2004 р. та внесеними до нього змінами згідно з постановою Кабінету Міністрів „Деякі питання врегулювання між бюджетних відносин” № 1782 від 31 грудня 2004 р., внесеними послідуючими відповідно до постанови змінами.

Декретами КМУ „Про державне мито” №7-93 від 21 січня 1993 р., „Про місцеві податки і збори” №56-93 від 20 травня 1993 р., враховуючи рішення Сватівської районної ради від 30 січня 2009 р. № 25/1 „Про районний бюджет на 2009 рік”, відповідно до статей 16, 26, 61-64, 66, 69 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”,

 

Сватівська міська рада ВИРІШИЛА:

 1. Встановити загальний обсяг доходів міського бюджету в обсязі 6370,78439 тис. грн, у т.ч.: загального фонду бюджету на 2009 рік визначити у сумі 5758,68439 тис. грн, у т.ч. обсяг субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення виплат, визначених Законом України „Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених статтею 57 Закону України „Про освіту” педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів” в сумі 10,18439 тис. грн; спеціального фонду бюджету - 612,100 тис. грн, у т.ч. бюджету розвитку - 60,0 тис. грн згідно з додатком № 1.


 2. Затвердити загальний обсяг видатків міського бюджету на 2009 рік у сумі 6370,78439 тис. грн, у т.ч.: обсяг видатків загального фонду - 5758,68439 тис. грн, обсяг видатків спеціального фонду - 612,100 тис. грн. за функціональною згідно з додатком № 2 та відомчою згідно з додатком № 3 структурами бюджету. У процесі виконання міського бюджету перерозподіл бюджетних призначень в межах загального обсягу головного розпорядника коштів бюджету Сватівської міської ради за функціональною структурою у розрізі економічної класифікації, збільшення бюджетних призначень на оплату праці та капітальні видатки за рахунок зменшення бюджетних призначень на поточні видатки окремо по загальному і спеціальному фондах, розподіл та виділення додаткових асигнувань за рахунок субвенцій, дотацій з державного і районного бюджетів, за рахунок вільного залишку станом на 01.01.2009 року здійснюється лише за погодженням із постійною депутатською комісією міської ради з питань соціально-економічного розвитку, житлово-комунального господарства та бюджетної політики. Внесення даних змін до міського бюджету здійснюється згідно з розпорядженням міського голови з подальшим затвердженням на черговій сесії міської ради.


 3. Установити розмір оборотної касової готівки міського бюджету на 2009 рік в розмірі 150,0 тис. грн.


 4. Дозволити міському голові в міжсесійний період здійснювати преміювання, виплату матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових питань та оздоровлення його заступникам та секретарю ради згідно з розрахунками та в межах затвердженого штатного розпису на 2009 рік з подальшим затвердженням на наступній сесії.


 5. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних (фізичних) показниках на 2009 рік по кожній установі Сватівської міської ради згідно з додатком № 6. При виконанні бюджету забезпечити в повному обсязі проведення розрахунків за електричну енергію, теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості по оплаті вищезазначених товарів та послуг, збільшення лімітів споживання енергоносіїв у натуральних (фізичних) показниках.


 6. Установити, що комунальні унітарні підприємства та їх об’єднання сплачують до загального фонду міського бюджету частину чистого прибутку (доходу), для підприємств комунальної власності Сватівської міської ради за результатами фінансово-господарської діяльності у 2009 році у розмірі 15 відсотків від чистого прибутку з щоквартальним ії перерахуванням.


 7. Протягом року використати вільний залишок коштів станом на 01.01.2009 року в обсязі 770,000 тис. грн та спрямувати, в першу чергу, на фінансування захищених статей видатків, а саме: на збільшення видатків у зв’язку із збільшенням тарифів на енергоносії за кодами 1160; по-друге, виділення додаткового фінансування житлово-комунального господарства міста в обсязі 300,00 тис. грн; по-третє, на організацію та проведення ремонтів в установах міської ради в обсязі 100,000 тис. грн за кодами економічної класифікації видатків 1130; на придбання основних засобів для установ Сватівської міської ради в обсязі 50,000 тис. грн за кодами економічної класифікації видатків 2110; на розвиток міста - 200,00 тис. грн.


 8. Якщо обсяги власних надходжень бюджетних установ перевищують відповідні витрати, встановлені додатками №1, №2 до цього рішення, міська рада спрямовує такі суми у першу чергу на погашення заборгованості з оплати праці, нарахувань на заробітну плату, комунальних послуг та енергоносіїв. У разі, якщо така заборгованість відсутня, розпорядник бюджетних коштів спрямовує: - 50% коштів - на заходи, які здійснюються за рахунок відповідних надходжень; - 50% коштів - на заходи, які необхідні для виконання основних функцій, але не забезпечені коштами загального фонду бюджету за відповідною бюджетною функцією. При цьому міська рада здійснює коригування обсягів взятих бюджетних зобов’язань по загальному фонду бюджету для проведення видатків по цих зобов’язаннях зі спеціального фонду бюджету.


 9. Затвердити обсяги між бюджетних трансфертів на 2009 рік згідно з додатком № 4 до цього рішення - коштів, що передаються до районного бюджету з міського бюджету, в обсязі 831,628 тис. грн.


 10. Затвердити на 2009 рік обсяги надання кредитів з міського бюджету в сумі 40,000 тис.грн на виконання міської програми «Власний дім».


 11. Встановити розмір резервного фонду міського бюджету на 2009 рік у сумі 25,000 тис. грн.


 12. Передбачити на 2009 рік фінансову підтримку міської громадської організації ветеранів у вигляді поточних трансфертів в обсязі 45,213 тис. грн, чим внести зміни до мережі підприємств та установ, які отримують кошти з міського бюджету у 2009 році.


 13. Затвердити перелік об’єктів капітального будівництва згідно з додатком № 5 до цього рішення, фінансування яких буде проводитися у 2009 році за рахунок коштів бюджету розвитку міста.


 14. Затвердити такий перелік захищених статей видатків загального фонду міського бюджету на 2009 рік за їх економічною структурою відповідно до статті 27 Закону України „Про Державний бюджет України на 2009 рік”: - оплата праці працівників бюджетних установ (код 1110); - нарахування на заробітну плату (код 1120); - забезпечення продуктами харчування (код 1133); - оплата комунальних послуг та енергоносіїв (код 1160); - трансферти населенню (матеріальна допомога малозабезпеченим мешканцям міста - код 1340); - трансферти місцевим бюджетам (райбюджету - код 1320).


 15. Вважати додатки № 1-6 до цього рішення його невід’ємною частиною.


 16. Це рішення набирає чинності з 1 січня 2009 року.


 17. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань соціально-економічного розвитку, житлово-комунального господарства та бюджетної політики.

 

М.О. Шерстюк, Сватівський міський голова

 

Вик. Лахмостова А.Ю. Роб.тел.3-13-47

 

  

Повернутись на сторінку "Рішення Сватівської Міської Ради"

 

Обговорити на форумі

 

 

Прапор України


     Сватівська Міська Рада

Сватове

  Статистика сайта
Авторське право © 2007 - 2022 Сватівська Міська Рада - Всі права захищені

У разі використання матеріалів сайту посилання на www.svatovo.ws є обов'язковим.