повернутись на головну сторінку сайтуЗоображення малого герба України


Зміст основних послуг роботодавцям

 

Статистика


Архітектура

Здоров'я

Новини

Історія Сватове

Природа

Статті

Форум

Фото Сватове

Чат

 

Центр зайнятості Сватове

Зміст основних послуг роботодавцям

Підбір працівників на замовлення роботодавців.

 

Професійний відбір персоналу на замовлення роботодавця з використанням методів професійної діагностики.

 

Підготовка кадрів на замовлення роботодавців.

 

Задоволення потреб роботодавців у робочій силі при виконанні певних видів робіт які потребують тимчасових працівників.

 

Сприяння укомплектуванню кадрами підприємств, організацій, установ шляхом надання дотацій для фінансування частини витрат на оплату праці при прийомі на роботу певних категорій безробітних.

 

Надання комплексу спеціальних послуг у розв'язанні проблеми роботи із трудовим колективом в ситуації запланованого вивільнення працівників.

 

Реєстрація трудових договорів та консультації з порядку їх укладання.

 

Консультування з використання праці іноземців.

 

Інформування про стан, основні тенденції та процеси на локальному ринку праці.

 

Інформування про витрати центром зайнятості коштів страхового фонду з розкриттям досягнутого ефекту.

 

Допомога у підготовці текстів оголошень про вакансії і пошук кадрів для їх розміщення у ЄІАС, засобах масової інформації.

 

Сприяння у проведенні роботодавцями співбесід із кандидатами на робочі місця.

 

У складних суспільно-економічних умовах сьогодення, на етапі втрати Україною найціннішого у світі ресурсу – трудового потенціалу, та тлі кризових явищ вітчизняного ринку праці таких як виїзд громадян на рубіж, нелегальна зайнятість, тіньова заробітна плата, дефіцит робітників високої кваліфікації - значно зростає роль роботодавців як соціальних партнерів служби зайнятості на ринку праці. Саме взаємовигідна співпраця служби зайнятості з роботодавцями є однією з найважливіших передумов зростання зайнятості в Україні.

Роботодавець – ключова фігура у забезпеченні розвитку цивілізованої системи відносин на принципах соціального партнерства, порозуміння та злагоди у суспільстві. Саме він відіграє головну роль у створенні нових робочих місць, організації постійної та тимчасової зайнятості для безробітних, збільшенні виробництва вітчизняної продукції, наповненні державної скарбниці, допомозі державі забезпечувати соціальні гарантії для населення шляхом сплати страхових внесків до Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, підвищенні авторитету та гідності нашої держави на міжнародній арені.

Отже співпраця роботодавців і служби зайнятості є одним із головних пріоритетів реалізації державної політики зайнятості населення.


 

Повернутися на сторінку Характеристика соціальних послуг, що надаються центрами зайнятості роботодавцям

 

 

Центр зайнятості Сватове

 

обсудити на форумі                перейти на сторінку "статті"                Новини              Об'яви


 

поветнутись на головну сторінку сайту

  Статистика сайта
Авторское право © 2007 - 2022 Центр зайнятості Сватове - Все права защищены

Копирование материалов разрешено только с видимой ссылкой на источник: http://svatovo.ws/