повернутись на головну сторінку сайтуЗоображення малого герба України


Консультування з використання праці іноземців

 

Статистика


Архітектура

Здоров'я

Новини

Історія Сватове

Природа

Статті

Форум

Фото Сватове

Чат

 

Центр зайнятості Сватове

Консультування з використання праці іноземців

Відповідно до статті 8 Закону України „Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства”, іноземці та особи без громадянства, які прибули в Україну на визначений термін, можуть займатися трудовою діяльністю в Україні за наявності в них дозволу на працевлаштування, виданого державною службою зайнятості України.

Стаття 8 Закону України „Про зайнятість населення” передбачає: Роботодавці мають право на використання праці іноземців та осіб без громадянства на умовах трудового договору лише за наявності виданого роботодавцю державною службою зайнятості дозволу на використання праці іноземців та осіб без громадянства, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

У разі використання роботодавцем праці іноземців або осіб без громадянства на умовах трудового договору без дозволу на використання праці іноземців та осіб без громадянства державна служба зайнятості стягує з роботодавця штраф за кожну таку особу у двадцятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом.

Іноземці та особи без громадянства не можуть призначатися на окремі посади або займатися певною трудовою діяльністю, якщо відповідно до законодавства України призначення на ці посади або зайняття такою діяльністю пов'язано з належністю до громадянства України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

У зв’язку з набранням чинності 13.01.2009 Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо зменшення впливу світової фінансової кризи на сферу зайнятості населення» від 25 грудня 2008 р., категорії іноземців та осіб без громадянства, які могли працювати в Україні без дозволу державної служби зайнятості (найняті інвестором у межах і за посадами (спеціальністю), визначеними угодою про розподіл продукції, залучені до виконання робіт чи надання послуг, пов'язаних з організацією та проведенням фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні) до 1 січня 2011 року повинні оформлювати дозволи на працевлаштування.

Відповідно Порядку оформлення іноземцям та особам без громадянства дозволу на працевлаштування в Україні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.11.1999 року № 2028:

Дозвіл на працевлаштування надається іноземцю або особі без громадянства (далі – іноземець), який має намір займатись в Україні трудовою діяльністю, за умови, якщо в країні (регіоні) відсутні працівники, які спроможні виконувати цей вид роботи або є достатні обґрунтування доцільності використання праці іноземних фахівців, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

Дія цього порядку поширюється також на іноземців, які направлені закордонним роботодавцем в Україну для виконання певного обсягу робіт або послуг на основі контрактів, укладених між українським та іноземним суб’єктами господарської діяльності.

Приймати іноземців можуть платники збору до Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, зареєстровані у місцевих центрах зайнятості.

Дозвіл на працевлаштування оформляється і видається Державним центром зайнятості Мінпраці або за його дорученням відповідними центрами Автономної республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя.

 

Обов’язки роботодавця відповідно Порядку:

Роботодавець протягом 3-х робочих днів з дня початку та припинення роботи іноземцем письмово повідомляє відповідний центр зайнятості про цю дату та забезпечує реєстрацію паспортного документа іноземця у відповідному органі внутрішніх справ.

Якщо іноземець не став до роботи у передбачений контрактом термін з причин, що згідно з законодавства не є поважними, роботодавець протягом 3-х робочих днів повинен письмово повідомити про це відповідний центр зайнятості та орган внутрішніх справ.

Про дострокове розірвання контракту з іноземцем роботодавець повідомляє центр зайнятості та орган внутрішніх справ на протязі 3-х днів.

Роботодавці, які запрошують іноземців з метою працевлаштування: забезпечують своєчасне роз’яснення їм прав, свобод та обов’язків, передбачених законодавством; ведуть відповідальний облік цих осіб; несуть відповідальність за своєчасне оформлення документів на право їх перебування в Україні. Роботодавець подає до відповідного центру зайнятості (за місцем реєстрації у Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття) державну статистичну звітність за формою N 2-ТМ (трудова міграція) двічі на рік, а саме, до 8 січня та до 8 липня. Після закінчення терміну дії дозвіл на працевлаштування повертається роботодавцем до відповідного центру зайнятості.

 

Перелік документів, які подаються роботодавцем до обласного центру зайнятості для отримання (продовження терміну дії) дозволу на працевлаштування в Україні іноземців та осіб без громадянства

1) заява роботодавця на ім’я директора Вінницького обласного центру зайнятості Гаврилюка В.М. щодо надання (продовження терміну дії) дозволу на працевлаштування конкретного іноземця (особи без громадянства) на конкретну посаду (робоче місце) на відповідний термін (максимальний термін – до 1 року);

2) обґрунтування необхідності використання роботодавцем праці конкретного іноземця (причини необхідності прийняття (продовження) на роботу цього іноземця) і можливості створення необхідних умов їх перебування та діяльності;

3) копія контракту між іноземним та українським суб’єктами господарської діяльності на виконання певного обсягу робіт або послуг (якщо такий контракт укладено);

4) копії статуту та свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи – роботодавця (засвідчені нотаріально);

5) список іноземців (яких планується прийняти (продовжити) на роботу) із зазначенням їх повного імені та прізвища, дати народження, номера паспорта, спеціальності (фаху або кваліфікації), статі;

6) копія проекту контракту (трудового договору) роботодавця з працівником - іноземним громадянином;

7) документ (наказ, доручення або довіреність), оформлений в установленому порядку, який посвідчує право представника роботодавця представляти його інтереси у центрі зайнятості;

8) копії документів про освіту або кваліфікацію іноземця (ксерокопії завірені роботодавцем) з офіційним перекладом, якщо документ не містить тексту на українській або російській мові;

9) довідка органу державної податкової служби про сплату роботодавцем передбачених законодавством податків та зборів (форма встановленої наказом ДПА України від 06.05.2004 №261);

10) квитанція (платіжне доручення підтверджене банком) про внесення плати за розгляд заяви (170 грн. на рахунок районного центру зайнятості за місцем реєстрації роботодавця).

11) довідка, завірена печаткою та підписом роботодавця (у разі наявності на підприємстві режимно-секретного органу також підписана його керівником), про те, що посада або робоче місце, на яких використовуватиметься праця іноземця, відповідно до законодавства не пов’язані з належністю до громадянства України і не потребують надання допуску до державної таємниці.

Рішення про надання дозволу на працевлаштування або відмову в ньому приймається у термін не менше 30 днів з дня одержання зазначених вище документів.

 

Дозвіл на працевлаштування не видається, якщо:

- у поданих для видачі дозволу документах містяться відомості, що суперечать вимогам законодавства та міжнародних договорів України;

- контрактом передбачаються умови праці іноземців гірші, ніж громадян України, які працюють за аналогічним фахом;

- виявлено факти подання іноземцем або роботодавцем свідомо неправдивих відомостей або підроблених документів;

- іноземець має намір зайняти посаду або займатися трудовою діяльністю, яка відповідно до законодавства пов'язана з належністю до громадянства України;

- встановлено наявність фактів порушення іноземцем законодавства України під час перебування на її території;

- від дати попередньої відмови іноземцю в оформленні візи минуло менше одного року.

Відмова у видачі дозволу на працевлаштування може бути оскаржена до Державного центру зайнятості або до суду.

 

Підстави для анулювання дозволу на працевлаштування

1. Дострокове розірвання контракту з роботодавцем, зазначеним у дозволі на працевлаштування.

2. Встановлення факту повідомлення ними неправдивих відомостей у документах на отримання дозволу.

3. Визнання особи згідно із законодавством небажаною для перебування в Україні. Іноземець, який оформився на роботу без дозволу на працевлаштування, підлягає видворенню з України.

Якщо іноземець не став до роботи у передбачений контрактом термін з причин, що згідно із законодавством не є поважними, роботодавець протягом трьох робочих днів повинен письмово повідомити про це відповідний центр зайнятості, Держкомкордон та орган внутрішніх справ.

У такому разі, а також у випадку, а також у випадку відмови центру зайнятості у видачі дозволу, іноземець підлягає видворенню з України.


 

Повернутися на сторінку Зміст основних послуг роботодавцям

 

Повернутися на сторінку Характеристика соціальних послуг, що надаються центрами зайнятості роботодавцям

 

 

Центр зайнятості Сватове

 

обсудити на форумі                перейти на сторінку "статті"                Новини              Об'яви


 

поветнутись на головну сторінку сайту

  Статистика сайта
Авторское право © 2007 - 2020 Центр зайнятості Сватове - Все права защищены

Копирование материалов разрешено только с видимой ссылкой на источник: http://svatovo.ws/