Город Сватово www.svatovo.ws
Сватовское районное управление юстиции                                              
 

Меню сайту:


Новини:

 20.08.2007 - Сторінка почала своє існування!


Статистика:Статистика сайта

                                                                                                 ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                              Наказ Сватівського районного

                                                                                              управління юстиції

                                                                                              № 7-З від 11.04.2007 р.

 

ПОРЯДОК

особистого прийому громадян начальником, заступниками начальника та іншими посадовими особами Сватівського районного управління юстиції

 

1.     Загальні положення

1.1.        Цей Порядок регулює питання проведення особистого прийому громадян посадовими особами Сватівського районного управління юстиції.

1.2.        Основними завданнями посадових осіб, які здійснюють прийом громадян, є:

реалізація положень Закону України від 02 жовтня 1996 р. № 393 “Про звернення громадян”, Указу Президента України від 13 серпня 2002 р. № 700 “Про додаткові заходи щодо забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення”, Указу Президента України від 14 квітня 2004 р. № 434 “Про невідкладні заходи з удосконалення організації прийому громадян органами державної влади, органами місцевого самоврядування та посадовими та службовими особами цих органів” та Програми діяльності Кабінету  Міністрів України “Назустріч людям”; сприяння у вирішенні проблемних питань, з якими звертаються громадяни до Сватівського районного управління юстиції, відповідно до чинного законодавства.

1.3.        Прийом громадян в Сватівському районному управлінні юстиції проводиться щоденно з 8 до 17 години за адресою: м. Сватове, пл.. Радянська, 25.

2.     Організація особистого прийому громадян

2.1.         Прийом громадян начальником Сватівського районного управління юстиції здійснюється з питань, які не можуть бути вирішені заступником начальника – начальником відділу РАЦС Сватівського районного управління юстиції, заступником начальника  - начальником відділу ДВС Сватівського районного управління юстиції або спеціалістами Сватівського районного управління юстиції згідно із затвердженим графіком.

     Прийом Героїв Радянського Союзу, Героїв України, Героїв Соціалістичної Праці, інвалідів Великої Вітчизняної війни проводяться першочергово.

2.2.         Прийом громадян посадовими особами Сватівського районного управління юстиції здійснюється у визначені дні та години згідно із затвердженим графіком.

2.3.         Інформація про проведення особистого прийому громадян в Сватівському районному управлінні юстиції надається за адресою: м. Сватове, пл.. Радянська, 25, телефон 3-10-04.

2.4.         Посадова особа під час особистого прийому громадян розглядає питання по суті, надає відповідно до чинного законодавства обґрунтоване роз'яснення та вживає заходів щодо усунення порушень (за їх наявності).

2.5.         Якщо вирішити порушене в усному зверненні громадянина питання безпосередньо під час особистого прийму громадян неможливо, воно розглядається у тому самому порядку, що й письмове звернення. Про результати розгляду громадянинові, за його бажанням, надається усна або письмова відповідь працівниками управління юстиції.

2.6.         Якщо питання, з яким звернувся громадянин, не входить до компетенції Сватівського районного управління юстиції, посадова особа пояснює громадянинові, до якого органу державної влади або місцевого самоврядування, підприємства, організації чи установи доцільно звернутися,  і по змозі сприяє цьому (дає адресу, номер телефону, тощо).

2.7.         Облік прийому громадян та контроль за дотриманням термінів виконання рішень, прийнятих під час особистого прийому, здійснюються спеціалістом Сватівського районного управління юстиції, відповідальним за роботу зі зверненнями громадян .

2.8.         Письмові звернення (пропозиції, заяви і скарги), подані під час особистого прийому, передаються особі, яка відповідає за роботу зі зверненнями громадян, зверненнями, запитами народних депутатів України.

2.9.         Посадова особа зобов'язана забезпечити прийом усіх громадян з урахуванням правил внутрішнього трудового розпорядку районного управління юстиції та визначеного графіком часу.

2.10.       За відсутності посадової особи прийом здійснюють посадові особи, які призначені виконувати її обов'язки.

2.11.       У прийомі громадян можуть брати участь їхні представники, повноваження яких оформлені в установленому законом порядку.

2.12.       Громадяни, визнані судом недієздатними, на прийом без участі їхніх законних представників не допускаються.

2.13.       У разі необхідності, посадова особа може попросити заявника показати документ, що засвідчує його особу, або повноваження на представництво інтересів іншої особи. Відсутність такого документа згідно з вимогами статті 5 Закону України “Про звернення громадян” може бути підставою для відмови в особистому прийомі.

2.14.Посадові особи Сватівського районного управління юстиції, які здійснюють особистий прийом громадян, у своїй діяльності керуються Конституцією України, Законами України “Про звернення громадян”, “Про державну службу”, Указом Президента України “Про додаткові заходи щодо забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення”, Положенням про Головне управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласні Київське та Севастопольське міські управління юстиції, Положенням про районні, районні у містах, міські (міст обласного значення), міськрайонні і міжрайонні управління юстиції, іншими нормативно – правовими актами та цим Порядком.

 

Статьи                Новости              Объявления        Фото Сватово

 

Авторське право © 2007 - 2019 Сватівське районне управліня юстиції.
Дизайн розроблено SWS group.