повернутись на головну сторінку сайтуЗоображення малого герба України


Порядок працевлаштування іноземних громадян в Україні

 

Статистика


Архітектура

Здоров'я

Новини

Історія Сватове

Природа

Статті

Форум

Фото Сватове

Чат

 

Центр зайнятості Сватове

Порядок працевлаштування іноземних громадян в Україні

Іноземці, які іммігрували в Україну для працевлаштування на певний термін, можуть займатися трудовою діяльністю на підставі отриманого в установленому порядку дозволу на працевлаштування. Порядок оформлення іноземцям та особам без громадянства такого дозволу затверджено постановою Кабінету Міністрів №2028 (нижче –Порядок №2028).

П.1 цього Порядку встановлено, що іноземці, які прибули в Україну з метою здійснення трудової діяльності, можуть працювати за наймом на території України лише за умови відсутності вітчизняних фахівців з цього виду діяльності або за наявності обґрунтованої доцільності використання праці іноземців.

Отже , працю іноземців може бути використано лише за наявності у них дозволів на працевлаштування, якщо інше не передбачено міжнародними договорами, але дозвіл на працевлаштування не потрібен:

- іноземцям, які постійно проживають в Україні (п.6 Порядку №2028);

- іноземцям, найнятим інвестором у межах і за посадами(фахами), визначеними угодою про розподіл продукції (п.2 ст.25 Закону №1039-XIV „Про угоди про розподіл продукції”.

Іноземці не можуть призначатися на окремі посади або займатися певною трудовою діяльністю, якщо згідно з законодавством України призначатися на такі посади або займатися цією діяльністю можуть лише громадяни України (ст.8 Закону №3929-XII).

П.3 Порядку №2028 обов’язок отримання дозволу на працевлаштування покладено на роботодавців. Цей дозвіл видає Державний центр зайнятості Міністерства праці та соціальної політики України або, за його дорученням, регіональні центри зайнятості.

Дозвіл на працевлаштування іноземця видається відповідному роботодавцю на конкретну посаду(робоче місце) органом державної служби за наслідками розгляду поданих роботодавцем документів.

Для отримання дозволу роботодавець (п.5 Порядку№2028) подає до регіонального центру зайнятості такі документи:

- заяву в довільній формі та обґрунтування необхідності використання праці іноземців і можливості створення для них умов перебування та діяльності;

- копію контракту між іноземним та українським суб’єктами господарської діяльності на виконання певного обсягу робіт або надання послуг(якщо такий контракт укладено);

- копії статуту і свідоцтва про реєстрацію суб’єкта господарської діяльності, засвідчені в установленому порядку;

- список іноземців із зазначенням їх повного імені та прізвища, року народження, номера паспорта, спеціальності(фаху), статі;

- копію проекту (контракту)роботодавця з працівником – іноземним громадянином;

- документ(наказ, витяг з протоколу, доручення тощо),оформлений у встановленому порядку, який посвідчує право представляти інтереси роботодавця в центрі зайнятості;

- копії документів про освіту чи кваліфікацію;

- довідку органу державної податкової служби про сплату роботодавцем передбачених законодавством податків і зборів;

- квитанцію про внесення плати за розгляд заяви.

Рішення про надання дозволу на працевлаштування або відмову в ньому приймаються протягом 30 днів від дня отримання вищенаведених документів.

Згідно п.8 Порядку№2028, незалежно від стану ринку праці та тенденцій його розвитку, дозвіл на працевлаштування не видається, якщо:

- у документах, наданих для видачі дозволу, містяться відомості, які суперечать вимогам законодавства і міжнародних договорів України;

- контрактом передбачено гірші умови праці іноземців, ніж у громадян України, які працюють за аналогічним фахом;

- виявлено факти надання іноземцем або роботодавцем свідомо неправдивих відомостей або підроблених документів;

- іноземець має намір зайняти посаду або займатися трудовою діяльністю, яка відповідно до законодавства пов’язана з наявністю громадянства України;

- установлено наявність фактів порушення іноземцем законодавства України під час перебування на її території;

- від дати попередньої відмови іноземцю в оформленні візи минуло менше одного року.

За розгляд заяви про видачу дозволу на працевлаштування і продовження терміну його дії з роботодавця справляється плата в розмірі 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Дозвіл на працевлаштування видається, як правило, на термін до одного року, який, за потреби, може бути продовжено. Порядок приймання та розгляду клопотання стосовно продовження терміну перебування в Україні іноземців встановлено Інструкцією про порядок розгляду питань щодо продовження строку перебування в Україні іноземців та осіб без громадянства, затвердженого наказом МВС України від 01.12.2003 р.№1456.

У разі використання праці іноземців без дозволу державної служби зайнятості України з підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності Державна служба зайнятості стягує штраф за кожного іноземця в розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (50*17=850).

 

 

Заступник директора Т.Перепелиця


 

 

 

 

Центр зайнятості Сватове

 

обсудити на форумі                перейти на сторінку "статті"                Новини              Об'яви


 

поветнутись на головну сторінку сайту

  Статистика сайта
Авторское право © 2007 - 2022 Центр зайнятості Сватове - Все права защищены

Копирование материалов разрешено только с видимой ссылкой на источник: http://svatovo.ws/