СВАТОВОСватово - общественно-информационный портал города

Международная Ассоциация сайтов городов

 

вернуться на главную страницу сайта

Сватівська райдержадміністрація Державний прапор України
 Сватівська районна державна адміністрація - місцевий орган виконавчої влади 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням голови райдержадміністрації 
від « 16 »    березня   2006р.
   165/1  

 

 ПОЛОЖЕННЯ
про сектор контролю апарату райдержадміністрації 

 1. Загальні положення

 1.1. Сектор з контролю апарату районної державної адміністрації (далі – сектор) створюється головою районної державної адміністрації з метою здійснення контролю за виконанням актів та доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, актів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпоряджень і доручень голови облдержадміністрації, розпоряджень і доручень голови райдержадміністрації та реагування на запити й звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад.
         У своїй діяльності з питань здійснення контролю сектор безпосередньо підпорядковується голові райдержадміністрації, з інших питань  –   заступнику голови – керівнику апарату райдержадміністрації.
        Координацію заходів щодо забезпечення контролю за виконанням актів і доручень Президента України, Кабінету Міністрів України та методичне керівництво діяльністю сектору здійснює відділ з контролю апарату облдержадміністрації.
       1.2. Сектор у своїй діяльності керується Конституцією України і законами України; актами Президента України, Кабінету Міністрів України,   міністерств, інших центральних органів виконавчої влади; Примірною інструкцією з діловодства у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Ради Міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади; Регламентом роботи райдержадміністрації; розпорядженнями голови облдержадміністрації; розпорядженнями голови райдержадміністрації; Положенням про порядок організації контролю за виконанням документів у Сватівській райдержадміністрації, а також цим Положенням.
        1.3. Сектор провадить свою діяльність на основі квартальних, поточних місячних планів, що затверджуються заступником голови – керівником апарату районної державної адміністрації.

 2. Основні завдання сектору

  2.1. Здійснення контролю за виконанням структурними підрозділами  райдержадміністрації, територіальними органами центральних органів виконавчої влади в частині здійснення ними повноважень, та органами місцевого самоврядування в частині здійснення ними делегованих повноважень органів виконавчої влади (далі - територіальні органи центральних органів виконавчої влади та органи місцевого самоврядування) актів та доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, актів міністерств, інших    центральних органів виконавчої влади, розпоряджень і доручень голів обласної та районної державних адміністрацій (далі –  документи) та за станом роботи з реагування на запити й звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад, а також аналіз причин порушення строків виконання документів і внесення пропозицій щодо їх усунення.
         2.2. Підготовка інформаційних, довідкових та інших матеріалів з питань виконання  документів та роботи з реагування на запити й звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад.
        2.3. Інформування голови районної державної адміністрації про стан виконання  документів та роботи з реагування на запити й звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад структурними підрозділами районної державної адміністрації та органами місцевого самоврядування.
       2.4. Підготовка проектів розпоряджень і доручень голови районної державної адміністрації з питань, що належать до компетенції сектору.

 3. Сектор  відповідно до покладених на нього завдань:

- веде в установленому порядку облік завдань, реалізація яких передбачена відповідними документами, та роботи з реагування на запити й звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад, контроль за якими покладено на сектор; 
       - перевіряє виконання документів структурними підрозділами районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування та реагування на запити й звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад;
     - забезпечує контроль за своєчасним надходженням інформаційних та інших матеріалів від структурних підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування про стан  виконання  документів та роботи з  реагування на запити й звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад;
      - готує й завчасно та систематично надає структурним підрозділам районної державної адміністрації й органам місцевого самоврядування один раз на 10 днів письмові нагадування-попередження про закінчення строків  виконання   документів;
      - готує інформаційно-аналітичні матеріали для голови районної державної адміністрації, його заступників щодо виконання документів і реагування на запити та звернення народних депутатів України, депутатів місцевих рад;
      - розробляє й вносить в установленому порядку пропозиції з питань удосконалення організації здійснення контролю за станом виконавської дисципліни, вивчає та розповсюджує позитивний досвід роботи з організації контролю в структурних підрозділах районної державної адміністрації та в органах місцевого самоврядування;
       - проводить випереджувальний моніторинг строків виконання документів та реагування на запити й звернення народних депутатів України, депутатів  місцевих рад та своєчасно інформує голову районної державної адміністрації, його заступників відповідно до розподілу обов’язків про неможливість їх додержання;
    - вносить пропозиції про розгляд на засіданнях колегії райдержадміністрації питань про стан виконання документів у структурних підрозділах райдержадміністрації та в органах місцевого самоврядування;
   - вносить пропозиції щодо підвищення рівня виконавської дисципліни в органах державної виконавчої влади та  органах  місцевого самоврядування;
      - виконує інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.

 4. Сектор має право:

- проводити в структурних підрозділах районної державної адміністрації, та в органах місцевого самоврядування перевірки виконання документів та роботи з реагування на запити й звернення народних депутатів України, депутатів місцевих рад;
         - одержувати необхідну інформацію, а в разі потреби - відповідні документи від інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, та в органах місцевого самоврядування;
         - брати участь у засіданнях колегій, нарадах, що проводяться в районній державній адміністрації;
       - вносити в установленому порядку  відповідні пропозиції й перевіряти повноту усунення порушень та недоліків, виявлених попередніми перевірками  з питань, що належать до його компетенції;
      - одержувати від структурних підрозділів районної державної адміністрації, інших органів державної влади та органів місцевого самоврядування письмові й усні пояснення з питань, що виникають під час перевірок виконання документів та стану роботи з реагування на запити й звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад;
        - вносити пропозиції про зняття з контролю чи продовження строків  виконання   документів  і реагування на запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад.

 5. Організація роботи сектору

5.1. Структура сектору, його штатна чисельність та Положення про сектор затверджуються, а посадові оклади та надбавки встановлюються головою райдержадміністрації.
         5.2. Посадові інструкції працівників відділу затверджує голова райдержадміністрації.
    5.3. Працівники сектору призначаються на посаду й  звільняються з неї головою райдержадміністрації в установленому порядку за поданням   завідувача.
      5.4. Сектор у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє із структурними підрозділами апарату, а також з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, інших органів виконавчої влади та  органами місцевого самоврядування.
       5.5. Сектор очолює завідувач, який призначається на посаду та звільняється з неї головою районної державної адміністрації. Про призначення й звільнення з посади начальника сектору контролю апарату райдержадміністрації інформується відділ з контролю апарату облдержадміністрації;
       У разі відсутності начальника сектору його обов’язки виконує начальник загального відділу апарату райдержадміністрації.

 6. Завідувач  сектором:

- організовує роботу та здійснює керівництво діяльністю сектору, несе персональну відповідальність перед головою районної державної адміністрації за виконання покладених на сектор завдань;
        - організовує взаємодію зі структурними підрозділами районної  державної адміністрації, іншими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування з питань, які віднесені до компетенції сектору;
         - підписує й візує документи в межах своєї компетенції;
        - бере участь у засіданнях колегії, а також нарадах, які проводять голова районної державної адміністрації та його заступники. Представляє сектор у державних установах та громадських організаціях;
       - вносить в установленому порядку подання про заохочення працівників сектору та накладення дисциплінарних стягнень;
       - розробляє й здійснює заходи щодо поліпшення організації та підвищення ефективності  роботи сектору;
        - забезпечує дотримання у секторі правил внутрішнього трудового розпорядку та дисципліни;
        - визначає права та обов’язки  працівників сектору;
        - виконує інші обов’язки, покладені на нього головою районної державної адміністрації.

Назад

© 2007 - 2024 Сватівська районна державна адміністрація
92600, Україна, м. Сватове, площа Злагоди, 25
Тел. (06471) 3-17-30
Загальний відділ: (06471) 3-20-94
Веб-сайт:
http://www.svatovo.ws/
У разі використання матеріалів сайту посилання на www.svatovo.ws є обов'язковим.
Розробка та підтримка:
Міжнародна асоціація сайтів міст
Лист адміністратору Веб-сайта
 

вернуться на главную страницу сайта

  Статистика сайта
Авторское право © 2007 - 2024 Ширков Андрей Алексеевич - Все права защищены, Копирование материалов разрешено только с видимой ссылкой на источник: http://svatovo.ws